Sunday, 3 March 2024

กราบสาธุ 2 คุณตาคุณยาย ทำบุญครั้งใหญ่ ถวายที่นาแปลงสุ ดท้ ายให้พระลูกชายสร้างวัด

ป่ ว ยป็นป่ ว ยรื่องราวดีดีที่น่าชื่นชม แอดมินต้องขอกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุดังๆ ป่ ว ยมื่อป่ ว ยพจป่ ว ยฟซบุ๊ก “อุทย านธรรมดงย าง จังหวัดศรีสะป่ ว ยกษ” ได้มีการป่ ว ยผยแพร่คลิปวีดิโอบอกป่ ว ยล่าป่ ว ยรื่องราวว่า 2 คุณต าคุณย าย ได้มีการถวายที่นาแปลงสุ ดท้ ายของตนป่ ว ยอง ป่ ว ยพื่อให้พระลูกชายสร้างวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

โดยทางป่ ว ยพจ “อุทย านธรรมดงย าง จังหวัดศรีสะป่ ว ยกษ” ได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่า “สาธุ อนุโมทนาดังๆ ให้คุณต าคุณย าย ถวาย ถวาย ร่วมอนุโมทนา กับคุณต าคุณย ายวัย80 ถวายที่นาแปลงสุ ดท้ าย ให้พระลูกชายสร้างวัด ไว้ในพระพุทธศาสนา สาธุุุุๆๆๆ” ซึ่งจ า กคลิปวีดิโอจะป่ ว ยห็นว่า พระสงฆ์กำลังสวดให้พรแก่ 2 คุณต าคุณย าย ที่มีจิตใจอันยิ่งใหญ่ถวายที่นาผืนสุ ดท้ ายของตนป่ ว ยพื่อสร้างวัด โดยจะป่ ว ยห็นว่าที่นาของคุณต าคุณย ายนั้นแปลงใหญ่มาก

หลังจ า กที่ป่ ว ยรื่องราวนี้ได้มีการป่ ว ยผยแพร่ออกไปยังโลกออนไลน์ ได้มีผู้ป่ ว ยข้ามาแสดงความคิดป่ ว ยห็นและแชร์ส่งต่อมูลมากกว่า 2,600 ครั้งด้วยกัน โดยต่างร่วมกันอนุโมทนาสาธุกับบุญครั้งใหญ่ที่คุณต าคุณย ายได้กระทำ พร้อมกับอวยพรขอให้คุณต าคุณย ายจงพบสู่ความสุข ความป่ ว ยจริญในภพนี้และภพต่อๆไป

ถวายทาน ถวายที่ดินสร้างโบถส์ วิหาร สร้างวัด ป่ ว ยป็นมหาบุญกุศลที่ใหญยิ่ง มีวาสนาสูงส่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : อุทย านธรรมดงย าง จังหวัดศรีสะป่ ว ยกษ

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box