Sunday, 3 March 2024

คุ ณตากัดฟั นสู้ ขายข้าวเหนียวกล้วยปิ้ง หาเ งิ นเลี้ยงตัวเอง

คุ ณตากัดฟั นสู้ ขายข้าวเหนียวกล้วยปิ้ง หาเ งิ นเลี้ยงตัวเอง เรื่องราวของคุ ณตาสู้ชี วิตที่ขายข้าวเหนียวกล้วยปิ้งเเถวๆ MRT ศูนย์ฯสิริกิติ์ ฝั่งประตูทางออกซอยไผ่สิงโต

คุ ณตาเริ่มขายตั้งเเต่ตี 5 จนกว่าของจะหมดคุ ณตาถึงจะกลับบ้าน บางวันก็ต้องนั่งขายไปเรื่อยๆ จนดึก คุ ณตาไม่มีเเม้เเต่รองเท้าที่จะใส่ ไม่มีถุงมือกันร้อน

ไม่มีเเม้เเต่ป้ายบอกราคาใดๆ เเต่คุ ณตามีเเค่หัวใ จที่สู้ ถึงเเม้ลำบากมาทั้งชี วิต เเต่ก็ยังทำมาหากินไม่งอมืองอเท้า ไม่ย่อท้อต่อโช คชะตา

เเหล่งที่มา : r-s i m 1 0 0

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box