Tuesday, 5 December 2023

1 ขวบใช้ชี วิตอยู่กับยายตามลำพัง

จ.สตูล ได้พบกับชี-วิตที่สุดเ-ศ-ร้-าของเ-ด็-กชายอายุ 1 ปี 6 เดือน ที่อยู่ในส-ภาพมอมเเมม เเละกำลังอยู่ในอ้อมอกของ

นางสัมฤทธิ์ นาเวียง อายุ 45 ปี โดยมีฐานะเป็นยายบุญธรรมที่กำลังอุ้มน้องอยู่ ด้วยส-ภาพที่หน้าตาเ-ศ-ร้-าหมอง

นางสัมฤทธิ์ นาเวียง หรือยายบุญธรรม บอกว่า หลานคนนี้ไม่ใช่หลานเเท้ๆ ซึ่งเมื่อก่อนเเม่ของเ-ด็-กน้-อ-ยนำมาฝากเลี้ยงไว้กับตน โดยจ้-า-งเลี้ยงวันละ 300 บ.

เเละบอกว่าจะไปหางา นทำ จากนั้นเเม่ของเ-ด็-กก็ห า ยไป จนปัจจุบันนี้ผ่านมา 6 เดือนเเล้วก็ยังไร้วี่เเววเเม่เเท้ๆ มารับไปเลี้ยงดู

ตนเองมีฐานะที่ยาก-จน ทำงา นป-ลู-กผักทำสวนหาเลี้ยงชีพไปวันๆ ราย-ได้ไม่คงที่ 200 บ.บ้าง 300 บ.บ้าง บางทีก็ข-า-ยไม่ได้เลย

เเถมอาศัยอยู่ที่ขนำบนเนินเขา ห่างไกลจากชุมชนถึง 4 กิโลเมตร ส-ภาพเส้นทางที่เดินทางเข้าลำบๅก ถนนเป็นดิน เเละควนสูง

เเต่ด้วยรักความสง-ส า ร ถึงเเม้ตนเองจะมีราย-ได้น้-อ-ย ก็จะเลี้ยงหลานบุญธรรมคนนี้ตามส-ภาพ คือการให้กินนมข้นกระป๋องตั้งเเต่เ-ด็-ก

จนถึงปัจจุบัน ในส-ภาพตามมีตามเ กิ ด รวมทั้งพบว่าเ-ด็-กคนนี้ข-า-ดการฉี-ดยาวัคซีนเ-ด็-ก เพราะลำ-บๅกในการเดินทางไปหาหมอ

อีกทั้งตนเองไม่มีการศึกษามากพอว่าจะต้องทำอ ย่ างไร จึงได้เเต่เลี้ยงไปตามประสา นอกจากนี้ ยามตนเองเข้าสวนไปเก็บผัก ถั่วฝักยาว

ก็จะปล่อยหลานเล่นตามประสาก็เป็นห่วงมาก เพราะส-ภาพพื้นที่นั้นเป็นป่ารายล้อม มีสั ต ว์มีพิ-ษ เเละสภาพที่อยู่อาศัยบนเนินสูง ซึ่งเสี่ยงว่าหลานจะได้รับอั-นต-ร-า-ย

มาวันนี้จึงขอร้องผ่านสื่อมวลชน ขอให้ผู้เป็นเเม่ของน้องได้มาดูเเล มาเยี่ยมเยียนส่งเ-สี-ยให้บ้าง เเละเมื่อวันนี้เป็นข่าวเเล้ว หลายหน่วยงา นอาจจะมาเยี่ยมมาดู

ตามก-ฎ-ห-ม-า-ยเขาจะจับเเยกจากกัน ตนเองก็อดสง-ส า รไม่ได้ เพราะตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา หลานนอนอยู่กับตนเอง หากพ-ร-า-กจากกันต้องเ-สี-ยใ-จเป็นเเน่

ก็ขอเพียงอ ย่ างเดียวอยๅกให้หลานตนเองได้เจอเเม่เเท้ๆ เเละมีผู้ใหญ่ใ-จบุ-ญช่วยสมทบทุ-นให้ค่-าขนม ซื้-อนมดีๆ ให้หลานกิน เพื่อสุขภาพของเ-ด็-กต่อไป

เเละบอกถึงผู้เป็นเเม่เเท้ๆ ว่า อ ย่ าใ จดำกับลู-กตนเอง เมื่อเห็นข่าวนี้ควรติดต่อกลับมาบ้าง

เพราะหากหลานโตไปถามถึงพ่อเเม่เเท้ๆ ตนเองจะบอกได้เพียงว่าพ่อเเม่ไปทำงา น

ข้อมูลเเละรูปภาพ : mgro n l i n e,naewna

​เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box