Sunday, 3 March 2024

บุ๋ม ปนัดดา มอบอุปกรณ์การเรียน ช่วยเหลือโ ร งเรียนที่ถูกน้ำท่ ว ม จ.นครศรีธรรมราช

บุ๋ม ปนัดดา ลงพื้นที่มอบ อุปกรณ์การเรียน ช่วยเหลือโ ร งเรียนที่ถูกน้ำท่ ว ม จ.นครศรีธรรมราช

บางครั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภั ยธรรมชาติแน่นนอนว่าเป็นการสู ญเสี ยและเสี ยใจอย่างยิ่ง ฉะนั้นการถูกเยี่ ยวยาทางจิตใจหรือสิ่งของอาจจะสามารถทดแทนความรู้สึกที่เสี ยไปได้บ้างเล็กน้อย ดังเช่นเรื่องราวน่าชื่นชมนี้ จากกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่ ว มฉั บพ ลั นและน้ำป่าไ ห ลหลากในจังหวัดของภาคใต้ ทำให้บ้านเรือนของประช าช น และสถานที่ต่างๆได้รับความเ ดื อ ดร้ อ น เ สี ยห ายจากน้ำท่ ว มเป็นจำนวนมาก ภาครัฐ หน่วยงา นต่างๆตลอดจนคนในวงการบันเทิงอีกหลายๆคนต่างเข้ามาไปช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

นักแสดงและพิธีกรชาวไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2543 ก็ร่วมมือเข้ามาช่ วยเหลือด้วยเช่นกัน โดย บุ๋ม ปนัดดา ได้ลงพื้นที่ไปช่ วยเหลือผู้ที่ประส บภั ยโดยการบริจ าคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโ ร งเรียนวัดสระแก้ว จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งได้ บุ๋ม ได้มีการโพสต์ข้อความลงบนอินส ต าแกรมระบุข้อความดังนี้ “องค์กรทำดีมอบโต๊ะและเก้าอี้พร้อมอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเสริมทักษะ ให้ รร.วัดสระแก้ว จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระท บจากน้ำท่ ว มใหญ่ พอบุ๋มมาเห็นสภาพความเ สี ยห ายจริง น่าต กใจมากค่ะ เพราะน้ำมาสูง และแ ร งกว่าปีก่อนๆ ข้าวของเ สี ยห ายหนั กกว่าที่คิด รร. นี้ยังต้องการ

1 ตู้น้ำดื่ม (เพราะตอนนี้ นร.ประมาณ 140 คน แต่มีแค่ตู้ 3 หัวแค่ตู้เดียว)

2 สนามเด็กเล่น (จากสภาพที่เห็นน่าจะเรียกว่า ซ ากพั งบนแอ่งน้ำมากกว่า)

3 คอมพิวเตอร์ (เ ชื่ อไหมว่า มีห้องเรียนคอม มีวิช าที่ต้องเรียน แต่ไม่มีคอมดีๆซักเครื่อง มีแต่แทปเลตไม่กี่อันสำหรับเด็กทั้งโ ร งเรียน)

แต่ขอยอมรับจากใจเลยว่า ผอ. และคุณครู รร.นี้ สู้มากๆ บ้านตัวเองน้ำก็ท่ ว ม แต่ทุ กคนมาลุยช่ วยเด็กๆและปกป้องโ ร งเรียนก่อน ขอกราบงามๆเลยค่ะ”

แอดมินขอนำเสนอมุมมองแนวความคิดของคุณบุ๋ม ปนัดดา อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคม บุ๋ม ปนัดดา ตอบทันทีว่า เพราะที่ผ่านมาตนได้อะไรจากสังคมมาเยอะ และรู้ดีว่าชี วิ ตนี้สั้นนัก ชื่อเสี ยงก็อยู่ไม่นาน ในขณะที่มีชื่อเสี ยงเป็นที่รู้จักอยู่ก็อย ากใช้ตรงนี้ให้มีประโยชน์กับสังคม

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box