Tuesday, 16 April 2024

อนุโมทนาบุญ อั้ม อธิชาติ เดินสายทำบุญ กราบสักการะหลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน

เดินสายทำบุญรับความปัง ต้อนรับโปรเจคหนังฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ “เจิ้งเจา มหาบุรุษแห่งเสียมก๊ก” งา นนี้พระเอกกล้ามใหญ่ “อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท์” ทุ่มสุดตัวขึ้นแท่นผู้จัดภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ร่วมกับ“พีช-สุพิชญา ไพฑูรย์” ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำภาคเหนือตอนล่างในคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และกรรมการผจก.ตลาดเพชรพิชญากับ บจก.เพชรวดีก่อสร้างจำกัด

ล่าสุดขอเป็นแม่งา น พาทัวร์ทำบุญไหว้พระชุดใหญ่ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเริ่มจากกราบสักการะ พระครูนิวิฐปุญญากร(หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน)เจ้าอาวาสวัดธารทหาร(ห้วยด้วน)ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ที่วัดหลวงพ่อสุนทร โบสถ์600 ปี

หลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วนได้คายหมาก พร้อมทั้งให้พร พระเอกกล้ามใหญ่ “อั้ม อธิชาติ” จะได้ขึ้นแท่นพระเอกร้อยล้านคนต่อไป จากภาพยนตร์เรื่องนี้ ทั้งนี้ “อั้ม อธิชาติ” และทีมงา นยังเดินสายไหว้พระขอพร ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมทีมงา นและ“ว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาล”

นักแสดงจิตอาสาสายบุญทั้งนี้โปรเจคภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ “เจิ้งเจา มหาบุรุษแห่งเสียมก๊ก” ทางกระทรวงวัฒนธรรมสนใจและยินดีสนับสนุนภาพยนต์เรื่องนี้เพื่อสื่อให้เห็นถึงคนไทยและจีนที่มีความผูกพันกันมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

บารมีหลวงพ่อพัฒน์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีลูกศิษย์มากมาย

ตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาจนถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงมากหน้าหลายตาต่างเข้ามากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรจากหลวงพ่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบหน้าที่การงา นและเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

พี่อั้ม อธิชาติ ได้เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อ และที่พิเศษกว่านั้นยังได้รับชานหมากนำกลับไปบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชี วิ ต

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box