Sunday, 3 March 2024

ก้อง ห้วยไร่ ใจบุญ ทำนา 30 ไร่ แจกข้าวให้ชาวบ้าน

ขอชื่นชมนักร้องสายบุญ ก้อง ห้วยไร่ หรือ อัครเดช ยอดจำป า นักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงดัง “ไสว่าสิบ่ถิ่ มกัน” “คู่คอง” (เพลงประกอบละคร นาคี)ฯลฯ เขาได้กว่าว ว่าหลายปีแล้วที่ข้าวในนาผมกว่า 30 ไร่ ถูกทำขึ้นเพื่อส่งต่อให้เพื่อนมนุ ษย์ และยังจะทำต่อๆไป เขาได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กตัวเองว่า ผมจะสีข้าวจ้าว 2,000 กิโลกรัม จากสนามห้วยไร่อีห ลีน่า เพื่อบริจ าคให้ครอบครัวไม่ได้เดินทางกลับมาภูมิลำเ น าส่งที่อยู่ที่สามารถส่งข้าวได้ใต้คอมเม้นต์เลยครับ

พี่น้องท่านใดเห็นความลำบ ากของเพื่อนมนุษย์ก็สามารถส่งของใช้จำเป็นและของกินให้กันโดยผ่านชื่อที่อยู่ตามcommentได้เลยนะครับ และเขายังบอกอีกว่า เริ่มแล้วนะครับ สีข้าว 2 ตัน และเริ่มโครงการ หนึ่งนำ้ใจต่อหนึ่งหัวใจที่ลำบ าก และให้พี่น้องประช าชนที่พอมีกำลังทรัพย์ กำลังสิ่งของที่พอจะส่งต่อให้ได้ หนึ่งคำขอต่อหนึ่งคนช่วยแล้วส่งให้กันตามชื่อและที่อยู่ที่คอมเม้นต์มาเพราะส่วนตัวผมผมช่วยได้ไม่กี่ครอบครัว

แต่ถ้าทุ กคนทั่วประเทศ ที่พอมีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือกันคนละนิดคนละหน่อยสย ามเมืองยิ้มจะเ บ่ งบ านให้คนทั้งโลกได้รู้ความตั้งใจของทีมงา น เซิ้ง โปรดั กชั่น ที่ได้นำเอาน้ำใจจากพี่น้องชาวอีส านโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นข้าวส ารจำนวนกว่า 3.7 ตัน และความมีน้ำใจจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งบริจ าคข้าวส ารผ่านผมที่จังหวัดระยอง โดยการดำเนินการของ เครื่องสีข้าว NPT ในการจัดส่งอีก 1.6 ตัน ข้าวส ารจำนวน กว่า 5 ตัน มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ขอบคุณในความตั้งใจในครั้งนี้ของทุ กท่านนะครับ หวังว่าจะบรรเ ท าความทุ กข์ย ากของพี่น้องประช าชนได้บ้างไม่มากก็น้อยสาธุ

ก้อง ห้วยไร่ส่งข้าวส ารและข้าวเปลือกไปที่คลอง 5 และส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งมาขอข้าวอีกด้วย โดยเขาได้ควักทุนทรัพย์ส่วนตัวไปทั้งหมดกว่า100,000 เพื่อซื้อข้าวส ารเพิ่มเติมและพย าย ามแจกให้ได้อย่ างทั่วถึงที่สุด  ผมขอเอาความโชคดีในการได้เกิดมาเป็นก้อง ห้วยไร่ ที่ได้มาจากแ รง สนับสนุนของคนที่รักและชื่นชมในผลงา นของผม เป็นกำลังใจให้ทุ กคนก้าวผ่านไปพร้อมกัน

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box