Sunday, 3 March 2024

เศรษฐีใจบุญ บริจาค 35 ล้าน ให้โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

เรียกได้ว่าสร้างเสียงชื่นชมในหมู่ผู้ใช้งา น Social แปลงจำนวนมากจิมมี่ชวาลาเศรษฐีเมืองนครศรีธรรมราช รวมกับเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้า ร่วมกันบริจาค เ งิ นสร้างตึกให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชเป็นเ งิ นมูลค่าสูงถึง 40 ล้านบา ท อีกครั้งยังบริจาคเ งิ นอีก 25 ล้านบา ทซื้อเครื่องสวนหัวใจ

เรื่องราวที่โลกออนไลน์ต่างพากันชื่นชมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้ออกมาเปิดเผยโดยมีนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางเข้ามาเป็นประธานเพื่อมอบอาคารสหไทย รังสีรักษามูลค่ากว่า 40 ล้านบา ท

พร้อมด้วยเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช ร่วมกับคุณจิมมี่ชวาลานักธุรกิจ ใจบุญชื่อดัง เพื่อจัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ที่ป่วยเป็น ม ะ เ ร็ ง เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยสามารถรับเข้าบริการใกล้บ้านลดการรอคอยและความแออัด

โดยทางโรงพยาบาล มหาราช นครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนเป็นเครื่องฉายแสงและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ 2561 อีกทั้งยังได้รับเ งิ นบริจาคในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา จากทางเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้า นครศรีธรรมราชและคุณจิมมี่ชวาลาช่วยให้ลดการส่งตัวผู้ป่วย ม ะ เ ร็ ง เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่นอกเขตสุขภาพ

นอกจากนั้นแล้วคุณจิมมี่ยังได้มอบเ งิ นกว่า 25 ล้านบา ทเพื่อซื้อเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือดเครื่องที่ 2 ให้กับทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสามารถเปิดให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จากการคาดการณ์สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้มากถึง 2,500 คนต่อปี

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาช่วยเหลือการบริจาคเ งิ นสร้างอาคารรังสีและเครื่องสวนหัวใจ ที่ใช้สำหรับผู้ป่วย ม ะ เ ร็ ง และผู้ป่วยโรคหัวใจให้สามารถเข้ารับรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อลดการ เ สี ย ชี วิ ต และให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชี วิ ตที่ดีขึ้น

อาคารสหไทยรังสีรักษาโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราชเป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โดยภายในตัวอาคารมีห้องฉายแสงจำนวน 2 ห้องและห้องเอกซเรย์ทางคอมพิวเตอร์อีก 1 ห้องห้องตรวจอีก 3 ห้องห้องให้คำปรึกษาวางแผนในการรักษาอีก 1 ห้องห้องทำงา นแพทย์และห้องประชุม

สามารถรับรักษา ฉายแสงได้วันละ 60 ราย จึงทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่จังหวัดอื่นสามารถลดระยะเวลาการรอคอยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วย และญาติได้เป็นอย่างดี

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box