Tuesday, 16 April 2024

อนุโทนาบุญ “ยิ่งยง” ขอเป็นสะพานบุญสร้างองค์พระปฏิมากร 1.2 ล้านถวายวัด

เรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจวัยเก๋ าก็ว่าได้ สำหรับนักร้องลูกทุ่ง “ยิ่งยง ยอดบัวงาม” เป็นนักร้อง ที่มีผลง านเพลงออกมามากมายหลายชุด นอกจากนั้นเขาก็ยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์และละครอีกหลายเรื่อง ซึ่งต้องยอมรับเลยว่ากว่าที่ “ยิ่งยง” จะก้าวขึ้นมาสู่การเป็นนักร้องแถวหน้าของเมืองไทย ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย มีชื่อจริงว่า “ประยงค์ บัวงาม” ยิ่งยง เกิดในครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะย ากจน ทำให้ต้องออกไปช่วยครอบครัวทำง านตั้งแต่เล็กหลังจากที่โ ด่ งดังและผ่านอุปส ร ร ค์เรื่องราวมากมาย

“ยิ่งยง” จึงผันตัวเป็นสายบุญ โดยเข้าวัดทำบุญมาตลอดเขาได้โพสต์ว่า บุญใหญ่มีบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ.วัดบ้านโ ค กโพน ต.กันทรารมย์อ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ ทำบุญก่อนเข้าพรรษ า ท่านพระมหามังกร กันตะปัญโญ เจ้าอาว าสและผม “ยิ่งยง-มลฑาทิ พย์ ยอดบัวงาม” ในฐานะเจ้าภาพจัดง านเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่าน(สายกรุงเทพฯ)ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ถวายปัจจัยเพื่อเป็นทุนสร้างพระนาคปรกในช่วงฤดูการเข้าพรรษ า ได้ร่วมถวายปัจจัยตามกำลังทรัพย์ที่มีมาสร้างบุญร่วมกันเพื่อสมทบทุน สร้างองค์พระปฏิมากร(นาคปรก)หน้าตั ก สิบสองเมตร สูงสิบหกเมตร

ผมในนามประธานผู้จัดง านไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนพระคุณของทุกท่านนอกจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเราทั้งหมดทั้งป ว งจงได้อำนวยอวยชัย ให้กับพี่น้องญ าติบุญทุ กท่านพร้อมกับหน่วยง านทุกๆหน่วยง านรายการทีวีทุ กๆช่องทุกๆรายการ พร้อมผู้จัดและพิธีกรศิลปินดารานักร้องที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันกระจายข่าวในการสร้างบุญครั้งนี้

บุญ…จากการที่เราได้เป็นผู้นำ ชวนคนนั้นคนนี้ อาจจะเป็นร้อยคน เป็นพันคน ตามกำลังของเรามาร่วมบุญ จะส่งผลให้เรา มีบริวารมาก เราก็จะสามารถทำสิ่งใดๆ สำเร็จ ตามใจปรารถนา

ขอให้ทุกท่านมีจงความสุ ขความเจริญสุ ขภาพแข็งแ ร งเฮงๆรวยๆ แ ค ล้ วค ล า ดป ล อ ดภั ยจากโ ร คภั ยทั้งป ว ง ด้วยอายุวรรณะสุขะพละ

ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ นะครับ (กราบ)

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box