Saturday, 2 March 2024

พระเอกหนุ่ม “พอล ภัทรพล” ผันตัวทำธุรกิจ 2 ปี รว ย 100 ล้ าน

สำหรับพระเอกหนุ่ม พอล ภัทรพล ศิลป าจารย์ ที่มีผลงา นมากมายทั้งด้านการแสดง พิธีกร และนักร้อง ต่อมาเจ้าตัวได้ประกาศวางมือจากวงการบันเทิงอย่ าง ถ า ว ร เนื่องจากเจ้าตัวนั้นจะหันไปทำในสิ่งที่ชอบนั่นคือด้านธุรกิจ

ซึ่งหนุ่มพอล ก็เรียนจบเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จึงทำให้เขาสนใจเรื่องการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านการเ  งิ นและนักเขียน จนติดอันดั บ Bestseller ที่ประส บความสำเร็จมากมาย

ล่ าสุดหนุ่มพอลได้ผั นตัวเองเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนอย่ างเต็มตัวแล้วได้เผยว่า ทุกวันนี้มีเ  งิ นปันผลหุ้น จากอสังหาริมท รั พย์ เป็นค่ าเช่ าที่ และเงิ นที่เก็บสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่ทำงา นในวงการบันเทิง

ปัจจุบันหนุ่มพอลได้ทำธุรกิจผลิตย าลดไ ข้ Koolcapp โดยธุรกิจตัวนี้สามารถสร้างร ายได้กับตนมากกว่า 100 ล้ าน หลายคนที่ฟังมันอาจดูเยอะแต่เราก็ลงทุนเยอะเช่นกัน เพราะบริษั ทผลิตย านั้นใช้ทุนที่สูงมาก และลงทุนในตลาดหลักทรัwย์แล้วก็มีลงทุนธุรกิจแบบที่สร้างเ  งิ นกับไม่สร้างเ  งิ น อย่ างหนังส ารคดี

ก็มีอีกอย่ างที่ลงทุนเกี่ยวกับศึกษาของเ ย าวช นทั้งนี้หนุ่มพอลได้ว่า ธุรกิจStar-นp จะเป็นโอกาสใหม่ของไทย เพราะเราจะปรับทิ ศทางใหม่ที่สร้างงา น สร้างคน ให้ต่อสู้กับเวทีโลกได้นอกจากนี้หนุ่มพอล ยังซื้อเรือนหอสุดหรูริม ท ะ เ ล ส า บ ด้วยน้ำพักน้ำแ ร งของตัวเองหลังจากที่แต่งงา นกับสาวนอกวงการแล้ว

เจ้าตัวเผยว่าทุ กวันมันดีสุด ไม่คิดเรื่องการมีลูก และทั้งคู่ก็มักจะอวดความหวานให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอด หนุ่มพอลถือว่า เป็นคนที่ประส บความสำเร็จทั้งชีวิ ตคู่ การงา น และการเงิ น จนหลายคนต่างอิจฉากันทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล : paulpattarapon

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box