Sunday, 3 March 2024

อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ขนข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจ กผู้ย ากจ น แถวบ้านตัวเอง

ขอชื่นชมอู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม  จากวิ ก ฤ ต โ ร ค ระ บา ด คนไทยด้วยกันได้ออกมาช่วยเหลือกันอย่ า งมากมายเป็นภาพที่เห็นแล้วตื้นตันใจ จ นต้องกลั้นน้ำต า จ นกระทั่งสถานการณ์การติดเ ชื้ อ โ ร ค ระ บา ด ลดลง และป ล ดล็ อ กดาวน์ แต่ทุ กคนก็ยังไม่หยุดช่วยเหลือกันจ นล่ าสุดมีเพจชื่อว่า ข่าวดี ได้เผยแพร่ภาพการทำความดีช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันของ นักแสดงตลกอู๊ด เป็นต่อ

นำเ งิ น 5 แสน มาจัดซื้ อข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจกผู้ย ากไ ร้ บริเวณ ชุมช นโ ค กสะอาด พร้อมกับข้อความระบุว่า“สุดซึ้ง อู๊ด เป็นต่อ น้ำใจงาม ทุ่มเ งิ น 5 แสน จัดซื้อข้าวส ารอาห ารแห้ง ตระเ ว นแจกผู้ย ากไ ร้ ในพื้นที่ละแ ว กใกล้บ้านพัก โดยได้โพสต์ว่า ญ าติก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่ ผมเห็นพวกคุณ คือคนไทย คนชุมชนเดียวกันจริง ๆ แล้ว ผมไม่ต้องทนร้ อ น ทน เหนื่อ ย ท น ลำบ าก อย่ างนี้ก็ได้ ผมอยู่สบ าย ๆ กับครอบครัวของผมคนเดียว แต่เพราะผมเห็นพ่อแม่พี่น้อง พวกคุณเ ดื อ ดร้ อ นจะเป็นจะต า ย กันอยู่แล้ว ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเลยถ้าพวกคุณ ยังอย ากอยู่กับสภาพเดิม ๆ ความคิดแบบเดิม ๆ ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละ สังคมที่ไม่เจริญ ไม่มีการพัฒนาใด ๆ

เ งิ นที่หามาช่วยไม่ใช่น้อย เกือบครึ่งล้าน ผมช่วยทุ กคนทุ กครอบครัว ทั้งที่บ างคนไม่เคยรู้จักกันไม่เคยพูดคุยบ างคนไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำ ไม่มีผู้นำคนใด เอาน้ำมาให้กินเลยสักขวด และก็ยังมีบ างกลุ่มยังหาว่าผมทำงา นเอาหน้า จะไปเอาน่ากับใครครับพี่น้องครับ ขอบคุณภาพจาก อู๊ด’ เป็นต่อ ช าบูอู๊ดเป็นต่อส่วนอินสต าแกรมของอู๊ด เป็นต่อเองก็ได้โพสต์ภาพ และคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่น “ปันน้ำใจบรรเ ท าภั ยแล้ง ชุมช นโ ค กสะอาด #เรารักโ ค ก’อาด”

อู๊ด โพสต์แคปชั่น “ไอ้หนูย ายขอกอดหน่อย ย ายไม่เป็นโ ร ค ระ บา ดหรอก ย ายไม่เคยออกไปใหนมาหลายปีแบ้ว ครับย าย : ขอให้เจริญ ๆ นะลูก ย ายพึ่งดูละครหนูจบไป ที่พูดอีสานน่ะ #คิดฮอดไทบ้านอีสานซีรี่ส์”  บางอย่าง…แค่คิด ก็มีความสุข   บางอย่าง…คิดแล้วสนุก ก็คิดกันไป  บางอย่าง…คิดแล้วทุ กข์ จะคิดทำไม  ทุ กอย่าง…ไ ม่ได้ขึ้นกับใคร  อยู่ที่ใจเรา…คิดไปเอง

แหล่งที่มา : ข่าวสด

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box