Sunday, 3 March 2024

พระไม่ทิ้งโยม ขอบคุณข้าวใส่บาตรวันนั้น ทำให้พระมีแรงจนถึงวันนี้

“ สมัยก่อน โยมหมู่บ้านนี้ สมัย 30 ปีที่ อยู่คู่กับวัดมา เอาข้าว เอาน้ำไปถวายพระสงฆ์ ผ่านทุ่งนา กว่าจะถึงวัด ด้วยความย ากลำบ าก “

“ มาวันนี้ เราพระสงฆ์ก็ไปหาโยมบ้าง ลำบ าก ก็อาจจะไม่เท่ากับโยม “ ขอบคุณข้าวใส่บาตรวันนั้น ทำให้พระมีแรงจนถึงวันนี้

เจริญพรพร มองปัญหา ให้เหมือนกับ “เม็ดทราย” ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กแค่ “นิดเดียว”

ขอบคุณที่มา : วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box