Sunday, 3 March 2024

‘หม่อมโจ้’ ไม่สนบรรดาศักดิ์ ใช้ชี วิ ตพอเพียงทำสวน ทำไร่ ชี วิ ตที่เลือกแล้ว

ชี วิ ตที่เลือกแล้ว หลายปีก่อน ชื่อของ หม่อมโจ้ หรือ ม.ล. รุ่งคุณ กิติยากร บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของ ม.ร.ว. เกียรติคุณ กิติยากร และคุณอาภัสรา หงสกุล อดีตนางงามจักรวาล จะปรากฏตามสื่อต่างๆ ในกรอบข่าวสังคมชั้นสูง เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามที่สาวๆ ชั้นแถวหน้าของเมืองไทยหลายคนหมายปอง

แต่แล้วเมื่อวันวิวาห์มาถึง หม่อมโจ้กลับเลือกหญิงสาวสามัญชนหน้าตาน่ารักเป็นคู่ครอง โดยจัดงา นแต่งอย่างเรียบง่ายที่จังหวัดบุรีรัมย์ แม้จะหันไปเริ่มต้นชี วิ ตเกษตรกรอย่างเอาจริงเอาจังที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หลังจากแต่งงา น มีลูก มีครอบครัวแล้ว ชี วิ ตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง จริงๆ ก็เปลี่ยนตั้งแต่ก่อนแต่งงา นแล้ว คือเราอยากจะใช้ชี วิ ตอยู่เงียบๆ ตอนแรกมองว่าจะอยู่อย่างเดิมคือเป็นศิลปิน วาดรูป ทำงา นศิลปะ แต่พอไปอยู่ที่ไร่สักพักหนึ่งก็เริ่มสนใจเรื่องงา นเกษตร ที่สนใจเพราะเรามีที่ดิน ปล่อยร กร้ างไม่ได้

เรามองว่าอาหารเป็นเรื่องสำคัญ มองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ต้องการที่จะผลิตอาหารได้และมีร ายได้ที่จะดูแลพนักงา นตรงนั้นให้อยู่ได้ด้วย ต้องการพึ่งพาตนเอง เพราะวิก ฤ ติน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาทำให้เห็นแล้วว่าถ้ามีอาหารเราอยู่ได้ เ งิ นมันเป็นแค่ตัวแลกเปลี่ยน ตัวมันเองกินไม่ได้

ผมเริ่มปลูกอะไรที่มันมีร ายได้ก่อน เช่น ปลูกมันสำปะหลังหรืออ้อย มันดีในช่วงที่เราไม่มีเวลาไปดูแลตรงนั้นมาก จากนั้นก็เริ่มศึกษาเรื่องออร์แกนิก อีกอย่างมันมีมูลค่าเพิ่มในด้านราคา แต่ตรงนี้ก็ต้องทดลองเยอะๆ เพราะแม้จะไม่มีเรื่องยากำจัดแมลง เรื่องปุ๋ยที่เราต้องซื้อ แต่เราก็มีค่าแรงคนงา นในการทำสิ่งต่างๆ

เมืองไทยต่างกับต่างประเทศที่เขามีออร์แกนิกในลักษณะของอุตสาหก ร ร ม ตรงนั้นช่วยหนุนได้เยอะ เพราะมีการวิเคร าะห์หากันอย่างเป็นจริงเป็นจัง แต่เมืองไทยยังไม่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น อาหารของพืชก็จะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม อย่างไนโตรเจน เมืองไทยเราไม่มีปัญหา ก็แค่ปลูกพืชตระกูลถั่วและไถ ส่วนโปแตสเซียมเมืองไทยมีเยอะมาก หนึ่งในท็อปไฟฟ์ของโลกเลย ปัจจุบันก็มีการขุ ดโดยเปิดเป็นสัมปทานให้ต่างชาติมาขุดมาขนออกไป แล้วก็มาข ายเราในราคาแพง

เป็นเกษตรกรทุ กวันนี้อยู่ได้จริงๆ เหรอ เพราะต้นทุนอะไรต่างๆ ก็ขึ้นไปหมด มันอยู่ย ากมากในเรื่องของราคาต้นทุนการผลิต ยิ่งในเรื่องข้าว ราคาข ายมันอยู่เหมือนเดิม แต่มันก็มีข้าวออร์แกนิกที่ราคามันต้องสูงขึ้น เป็นอะไรที่ต่างชาติสนใจ ตรงนี้น่าจะมีการสนับสนุนที่จริงจัง ถ้าช่วยในเรื่องต้นทุนได้จะช่วยได้มาก เพราะอุตสาหก ร ร มปุ๋ยก็ค่อนข้างจะผูกไว้พอสมควร

ในเมื่อระบบผูกไว้แบบนี้ก็เริ่มจะมีการจ้ างชาวนาให้ไม่ทำนา อะไรต่อมิอะไร ผมว่ามันผิดไปหมดเลย ไม่แก้ปัญหาในทางที่ควร แล้วไม่ยอมมองว่าประเทศไทยเราอยู่มาได้อย่างไรกี่ร้อยปี ข้าวมันคือกระดูกสันหลังของประเทศ สมัยนี้ไม่ค่อยได้ยินคำนี้นะ

แต่ก่อนไม่ได้คิดมาทำการเกษตร ซื้อไว้คิดว่าพออายุเยอะแล้วก็อยากอยู่เงียบๆ ไปปฏิบัติธรรม ประจวบกับตอนนั้นเกิดเหตุน้ำท่ วม และคิดว่าเมื่อมีความจำเป็นจะทำอย่างไรให้อยู่ได้ด้วยการพึ่งตัวเอง โดยเน้นในเรื่องอาหารที่เรากิน เราอิ่ม และเน้นที่เราชอบ

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

ข้อมูลและภาพจาก : truststoreonline

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box