Friday, 1 December 2023

ชื่นชมสั ปเ ห ร่ อ สาวนักเรียนกศน.โคราช ใจรักในอาชี พนี้ ถือเป็นโอกาสทำบุญช่วยคนขึ้นสวรรค์

ชื่นชมนางสาวจิราพร นรินทร์นอก อายุ 21 ปี ชื่อเล่น “น้องมาย” อยู่บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 1 บ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำลังนำร่ างผู้เสี ยชี วิ ตไป ฌ า ป น กิ จ ในเ ต าเผ าเม รุ วั ดบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง นับเป็นภาพที่ชาวบ้านในหมู่บ้านพบเห็นเป็นประจำมานานหลายปีแล้ว

โดยน้องมาย สั ปเห ร่ อสาวเปิดเผย ว่า นายสำเรียง นรินทร์นอก อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นปู่ของตน มีอาชี พเป็นสั ป เห ร่ อ และตนมักจะมาช่วยงา นของปู่เป็นประจำ จึงรู้สึกรักในอาชี พนี้ และแม้ว่าขณะนี้จะกำลังเรียนอยู่ชั้นเทียบเท่า ม.6 ที่ กศน.อำเภอพิมาย กับทำงา นรั บจ้ างทั่วไป

แต่เมื่อมีเวลาว่าง ก็จะแต่งชุดสูทสีดำ ออกมาช่วยงา นปู่ ประกอบพิธีฌ า ป น กิ จ  โดยจะเป็นคนเก็บดอกไม้จันทน์ใส่โ ร ง , เก็บพ วงห รี ด และนำร่ างเข้าเต าเ ผ า ซึ่งจะทำเช่นนี้มานานหลายปีโดยไม่รู้สึกกลัวหรืออ ายเพื่อนๆในวัยเดียวกัน

เพราะทุ กคนเกิดมาแล้วก็ต้องจากไปเช่นกัน  ถ้าหากมัวมากลัว ก็เท่ากับเรากลัวการจากไปนั่นเอง ซึ่งอาชี พสั ปเ ห ร่ อเป็นอาชี พที่ไม่ค่อยมีใครทำ เพราะต้องเรียนวิชาความรู้ มีคาถา และมีครู จึงจะสามารถประกอบพิธีเผ าได้

นายสำเรียง นรินทร์นอก คุณปู่ของน้องมาย บอกว่า สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ประกอบกับมีโ ร คประจำตัวเพราะอายุมากแล้ว จึงอยากถ่ายทอดวิชาความรู้การเป็นสั ป เ ห ร่ อให้กับหลานสาว เพราะเห็นว่า หลานสาวชื่นชอบในอาชี พนี้ ถึงแม้จะได้ค่าจ้ างเพียงครั้งละ 300-500 บ าทก็ตาม แต่ก็เป็นอาชี พหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นายสำเรียงกล่าว

ขอขอบคุณ : matichon

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box