Sunday, 3 March 2024

แฝดพี่น้อง สู้ชีวิ ต ตื่นตี 2 รับจ้ างกรี ดยาง หาเ งิ นส่งตัวเองเรียนจ บ จ น ได้ดี

เป็นเรื่องราว 2 หนุ่มสู้ชัวิตจนได้ดี แฝด 2 พี่น้อง สู้ชี วิ ต กั ดฟันท น ทั้งคู่ไม่คิดยอมแ พ้ ช่วยกันหาหนทาง และทำงา นหาร ายได้เพิ่ม เพื่อจะส่งเสี ยตัวเองเรียนด้วยสองมือของพวกเขา จ นประส บความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจ เปิดเรื่องราวของเด็กชายสู้ชี วิ ต ตื่นตี 2 รับจ้างที่สวนยาง ค่าแรง 50 เพื่อให้มีเ งิ นไปเรียน ฝ่ าฟั นอุปสร รคจนทำฝันสำเร็จ

“ในภาคใต้ก็ยังมีคนที่กรี ดยางส่งตัวเองเรียน เหมือนกับเรา ไม่ต้องไปท้ อ” คือคำพูดของเด็กชาย ม.3 ที่มีเพียงความฝันว่าอยากเรียนหนังสือ แม้การไปโรงเรียนจะเป็นอุปส รร คต่อการเดินทางไกล และร ายได้ของครอบครัวของพวกเขาที่อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช มีสองพี่น้องฝาแฝดที่ชะต าชี วิ ตทำให้ต้องห่างกันตั้งแต่เกิด เมื่อทั้งคู่คลอดได้ 20 วัน พ่อกับแม่จำต้องให้แฝดผู้พี่ คือเอส มาอยู่ในการอุปการ ะของปู่กับย่าเพราะไม่มีค่านมให้ลูกถึง 2 คนจนกระทั่งแฝดน้องคือ เคและ แฝดพี่คือเอสเรียนจบชั้น ป.6 พ่อกับแม่แย กทางกัน ปู่ย่าสงสารกลัวว่าหลานอีกคนจะไม่ได้เรียนหนังสือ จึงรับเค มาอุปการ ะ สองพี่น้องจึงมีโอกาสมาอยู่ด้วยกัน และได้เข้าเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนขนอมพิทยา จ.นครศรีธรรมราช

พ่อกับแม่ รับจ้ างทำสวนยางพาราที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลูกอีก 2 คน แต่ทั้งพ่อและแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกเล่าเรียน อยากให้มาช่วยกันกรีดยาง ช่วงแรก ๆ ที่ลูกทั้งสองมาอยู่กับปู่ย่ายังส่งเสี ยค่าเทอมให้บ้าง แต่พอทั้งคู่เรียนชั้นม.3 ก็ไม่ได้รับการช่ วยเหลื ออีก ปู่เดิ นไ ม่ได้ การมีหลานทั้งสองมาอยู่ด้วย ทำให้ได้ป ร นนิบั ติปู่ ทั้งดูแลเรื่องอาหาร อุ้มปู่เข้าห้องน้ำ และอาบน้ำให้ ส่วนย่าอายุ 80 ปียึดอาชีพทำไม้กวาดจากดอกหญ้า

โดยจะต้องขึ้นไปหาดอกหญ้าบนภูเขา เคกับเอสจึงมีโอกาสได้แบ่งเบางา นของย่า โดยขึ้นเขาไปเก็บดอกหญ้าและหาของป่าหลายอย่างขนลงมาข ๅย ทั้งหยวกกล้วยป่า ฝักเหลียงและใบเหลียง ทุ กวันนี้ย่าสุขภาพไม่แข็งแรงจากความชร า เนื่องจากทำงา นหนั ก

เคกับเอสต้องดูแลย่าในระหว่างเข้าป่า และจำต้องปล่อ ยปู่ทิ้ งไว้ที่บ้านตามลำพั ง ช่วยย่าทำไม้กวาดส่งข ๅยด้ามละ 80 บา ท และนำฝักเหลียงกับใบเหลียงไปข ๅยถุงละ 10 บา ท สัปดาห์หนึ่งมีร ายได้จากการข ๅยของป่าย่าราว 200-300 บา ท เคจึงหาร ายได้พิเศษด้วยตนเองคือเปิดรับงา นวาดรูปเหมือนทางเฟสบุ๊คคิดค่าจ้างวาด130 บา ท ส่วนเอส พี่ชายฝาแฝดรับงา นช กม วย แต่ร ายได้ของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยแน่นอน นาน ๆ จะมีงา นสั กครั้ง

ย่ามีสวนยางเก่าแก่จำนวน 4 ไร่ แต่ความแห้งแล้งทำให้ไม่มีน้ำยางพอข ๅย ต้องทำขี้ยางสะสมไว้ข ๅย ซึ่งขี้ยางมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 12 บา ท สองพี่น้องจึงต้องไปรับจ้างกรีดยางเพิ่มที่สวนของคนอื่นด้วย เพื่อให้มีเ งิ นไปโรงเรียน ทุ กวันต้องตื่นตั้งแต่ตี 2 ทำงา นจนถึง 7 โมงเช้า ได้ค่าแรง 50-100 บา ท ถึงจะไปโรงเรียนได้ แม้จะอดนอนแต่ทำงา นนี้มาหลายปีจนกลายเป็นความเคยชิน ไม่เคยไปเรียนสายจ นคุณครูชื่นชม เมื่อถึงโรงเรียนก็ยังได้ช่วยงา นกิจก ร ร มของโรงเรียนด้วย

เรื่องราวของชี วิ ตสองฝาแฝดยอดกตัญญู ที่แม้ปลายทางเจออุปส ร รคมากมาย แต่ไม่ท้ อที่ฝ่ าฟั น จนสำเร็จดั่งใจหมาย ทำให้หลายคนซาบซึ้งและเข้าช่วยเหลือน้อง ๆ อย่างล้นหลาม ล่าสุด ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ คนหัวใจแกร่ง ได้เผยเรื่องราวดี ๆ ของหนุ่มนั กสู้ ซึ่งได้ระบุข้อความว่า “ขอแสดงความยินดีกับแฝดพี่ “น้องเอส” คนเก่งจากขนอม นครศรีธรรมราช เจออุปสร ร คจนต้องหยุดเรียนไปถึงสองครั้ง แต่ไม่ยอมหมดหวังลุกขึ้นสู้ใหม่ แรงใจจ ากปู่และย่า ทำให้เขาฝ่ าฟั นจนกระทั่งได้เรียน”

เนื่องจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นวันจ บ ขอเชิญเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ญาติ ๆ มาแสดงความยินดีและถ่ายรูปด้วยกัน ใครว่างก็มาได้นะครับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

ปัจจุบันปู่กับย่า อายุเกือบ 80 ปีแล้ว แต่ยังกั ดฟั นส่งหลานชายฝาแฝดทั้งสอง เรียนหนังสือ โดยในช่วงแรกมีเ งิ นของพ่อส่งเสี ยให้บ้าง แต่เมื่อสองพี่น้อง กำลังจะจบชั้น ม.3 พ่อขอร้องให้ทั้งคู่ออกจากโรงเรียนอีก เพราะเห็นว่าโตพอจะช่วยงา นรับจ้ างในไร่ได้แล้ว แต่เคกับพี่ชายไม่อยากหยุด ตั้งใจไว้ว่าจะสู้ให้จ บปริญญาตรี เพื่อจะได้มีเ งิ นจากการทำงา นที่มั่นคงขึ้น มาใช้เป็นทุนรั กษาปู่ที่เดินไ ม่ได้

ความฝันของเคในตอนนั้นคืออยากทำงา นด้านแอนิเมชั่น ส่วนแฝดพี่ อยากจะรับราชการทหาร แม้เกือบต้องพล าดหวังในการเรียนต่อ อีกครั้ง แต่ทั้งคู่ไม่คิดยอมแพ้ ช่วยกันหาหนทาง และทำงา นหาร ายได้เพิ่ม เพื่อจะส่งเสี ยตัวเองเรียนด้วยสองมือของพวกเขา จนประส บความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจ

ใช้ชี วิ ตอยู่กับความจริง ยอมรับสิ่งที่เป็น มองหาโอกาส หยัดยืนด้วยขาตัวเอง

แหล่งที่มา : คนหัวใจแกร่ง

เรียบรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box