Sunday, 3 March 2024

เรื่องราวดีๆ สุดยอดหมอรั กษ า ฟรี ทางร อ ดคนจ น ค่ายาแล้วแต่จะบริจ าคแชร์ บอกต่อ

วันนี้แอดมินมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้อ่านทุ กๆท่านค่ะ เป็นเรื่องราวของหมอเทวดา ที่รั กษ าคนจนโดยที่ไม่คิดค่ารั กษ า ค่ายาแล้วแต่จะบริจ าค แอดมินนี้นับถือใจจริงๆค่ะ คุณหมอสุดยอดจริงๆ

รศ.นพ.อภิณพ จันทร์วิทัน ถือเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโร คม ะเร็ ง ระดับแถวหน้าของเมืองไทย สามารถดูแลรั กษ า ได้ทั้งโร คทั่วไปและโร คม ะเร็ ง สั่งสมประส บการณ์จากการเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดูงา นจากประเทศที่เชี่ยวชาญด้านม ะเ ร็ง หลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส ฯลฯ จ นได้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรั กษ า ของแต่ละประเทศมา

หมออภิณพย้ำว่า โร คม ะเร็ ง สามารถดูแลรั กษ าห ายได้ ถ้าเป็นในระยะเริ่มแรก และสิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญในการดูแลรั กษา คนไข้ก็คือ ทำให้คนไ ข้ห ายจากการทรมาณ นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การทำให้คนไ ข้ที่ไม่สบายด้วยโร คม ะเร็ ง ในระยะสุ ดท้ ายหม ดห่วง คนไ ข้อยากทำอะไร ก็พยายามจัดให้

คนไ ข้ส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอ มักเป็นคนไข้ม ะเร็ ง ระยะสุ ดท้ าย ไม่ระยะ 3 ก็ระยะ 4 และส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังอยากดูแลรั กษ า ต่อ หลังจากโรงพยาบาลรัฐหยุดการดูแลรั กษา ให้แล้ว ขณะที่คนไข้อีกจำนวนไม่น้อย คือคนที่ย ากจ น ซึ่งคุณหมอก็พร้อมดูแลรักษ า ให้

“ต้องยอมรับว่าบางทีคนไ ข้เข้าไม่ถึงประกันสังคม คนไข้ส่วนหนึ่งไม่มีหลักประกันอะไรเลย เราก็พยายามช่วย แต่เขาต้องช่วยตัวเองก่อนว่ามีเท่าไหร่ เราไม่ได้ช่วย 100% ถ้าจำเป็นต้องช่วย ก็ต้องช่วย มีคนไ ข้ประมาณ 15% ที่ไม่มีเ งิ น เราก็ช่วยไป ต้องดูแลรั กษ าไปก่อน ให้ยาไปกิน แล้วส่งต่อโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเขาที่สุด”

“คิดว่าสังคม ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกัน ไปไม่ร อ ด คนไ ข้ตอนนี้ส่วนหนึ่ง ถ้าเราไม่ดูแลรั กษ าเขา เขาก็ไปดูแลรั กษ า หมอบ้านสมุนไพร ก็หนีจากสังคมอีก ถ้าเราปล่อยไว้ บ้านเมืองก็ไม่พัฒนา เราก็ดูว่า เราช่วยสิ่งไหนได้บ้าง ดึงคนไ ข้ที่ไม่ดูแลรั กษา กลับมาดูแลรั กษา แผนปัจจุบันซะ ยังไงก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน” หมออภิณพบอกเหตุผลที่ดูแลรั กษา คนไ ข้ไม่ว่าจะย ากดีมีจนแค่ไหนก็ตาม

ไม่ใช่หมออภิณพเท่านั้นที่ช่วยเหลือคนไข้ที่ข าดแคลน แต่คนไ ข้บางรายที่มาให้คุณหมอดูแลรั กษา จนห ายจากโร คแล้ว ก็ซาบซึ้งที่คุณหมอเหมือนให้ชี วิ ตใหม่ จึงบริจ าคเ งิ นให้โรงพยาบาลอภิณพฯ เพื่อช่วยเหลือคนไ ข้รายอื่นๆ ต่อไป

“ส่วนหนึ่ง คนที่ดูแลรั กษา แล้วดีขึ้น ก็แบ่งปันให้เรา เป็นกองทุนดูแลรั กษา คนไม่มีเ งิ น ยาบางส่วนได้รับบริจ าคจากบริษัทยา ก็มีเหมือนกัน”

สำหรับผู้ป่ ว ย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน หรือคนรู้จักที่ป่ ว ย อยู่สามารถติดต่อขอรับการรั กษาได้ที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล อภิณพเวชกรรม อยู่ที่ 36 ถ.วรส วัสน์ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี18110 tel.036 246902 เฉพาะวัน จ.-ศ. เท่านั้นนะค่ะ ลองโทรไปถามก่อนก็ได้นะคะ เป็นกำลังใจให้คะ สู้ ๆ นะคะ

เราจะแข็งแกร่ งขึ้น เมื่อเจออุ ปสร ร คที่เราไม่เคยเจอ แล้วเราสามารถที่จะท นและฝ่าฟันผ่านมันมาได้

เรียบรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box