Sunday, 3 March 2024

กราบสาธุ หลวงพี่รับไว้ดูแลเองไปอยู่วัดกัน ลุงเ ร่ร่ อน เดิ นไ ม่ได้ อ ด ข้าว หิ วโ ซ

05 May 2022
25

โชคดีที่ได้พบกับหลวงพี่ใจบุญ ชาวเน็ตกราบสาธุ ขออนุโมทนาบุญ หลวงพี่ช่วยเหลือชายเ ร่ ร่ อนที่ไม่มีใครต้ องก าร เจ้าตัวเองก็พูดไ ม่รู้เรื่อง ไม่มีบัตรแสดงตัวซ้ำยังป่ วยและหิ วโซ โชคดีที่ได้พบกับหลวงพี่ใจบุญ ตั ดสินใจพากลับไปอยู่ที่วัดจนกว่าจะเดินได้ พร้อมสัญญาหากเขาเสี ยชี วิ ตไปหลวงพี่จะเป็นคนส วดส่งให้เอง

เฟซบุ๊ก ม่อนฤาษี ดอยตุง ของพระสงฆ์รูปหนึ่งในจังหวัดเชียงรายได้โพสต์เรื่องราวของคุณลุงเ ร่ร่ อน ใช้ชี วิ ตโ ด ดเดี่ยว หิวโ ซ ซ้ำไม่มีใครอย ากเข้าใกล้

นายคนนี้ ญาติไ ม่มี บัตรแสดงตนไ ม่มี บ้านไ ม่มี เดิ นไ ม่ได้ คุยไ ม่รู้เรื่อง ใครก็ไ ม่เอา ไ ม่มีใครอย ากเข้าใกล้ หลวงพี่บอกอีกว่า ที่สำคัญป่ ว ยและหิ วข้าวไ ม่มีข้าวกิน นี่แหละหนอวั ฏ ฏ ะส งส ารเมตตาธ รรมค้ำ จุ นโลก นอนวัดไปจ นกว่าจะเดินได้ ถ้าเสี ยชี วิ ตหลวงพี่จะสวดให้เอง

ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาบุญ “ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังลำบ ากคือสิ่งที่ประเสริฐยิ่งครับ” นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตที่รู้จักชายคนนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ระบุ ใช่นายบุญที่อาศัยอยู่ที่ใต้ถุนอาคารบ้านพักฯกครับหลวงพี่

ซึ่งหลวงพี่ก็ตอบไปว่า “ใช่ครับ” เขาก็ตอบกลับว่า ก็เหมือนที่ตุ้ว่าละครับถ้ามีสมบัติพัสถานเชื่อว่ามีแต่ ญาติถามหา ความจริงในทางโลกที่เห็นด้วยตาเนื้อครับ ตุ๊ฯอนุโมทนาในเมตตาจิตที่ตุ๊มีให้แก่เขาครับ สาธุๆๆ

“อย่ าเพิ่งด่วนสรุปว่าชี วิ ตมันแ ย่ มันอาจจะเป็นแค่จุดเปลี่ยนของชี วิ ต ที่จะทำให้เราไปเจอชี วิ ตใหม่ที่ดีกว่า”

ขอบคุณ : ม่อนฤาษี ดอยตุง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box