Tuesday, 16 April 2024

นักร้องติดดิน มนต์แคน แก่นคูน สร้างบ้านให้นักเรียนเรียนดี แต่ฐานะย ากจ น

07 May 2022
8354

เพราะความสุขคือการให้ ขอชื่นชมเรื่องราวของนักร้องติดดิน ผู้มีจิตใจดี สร้างบ้านให้กับเด็กที่เรียนดีเรียนเก่ง แต่มีฐ านะย ากจ น รวมไปถึงที่นาที่มีกว่า ๑๐๐ ไร่ ทำนาได้มาเท่าไหร่ ยังแจ กคนย ากจ นทั้งหมด นักร้องคนที่จะกล่าวถึงต่อไปน้ ไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นคือมนต์แคน แก่นคูน นั่นเอง

สำหรับสิบเอก กิตติคุณ บุญค้ำจุน หรือ มนต์แคน แก่นคูน เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำชายชาวไทย ที่ทุ กคนต่างรู้จักกันดีในด้านของผลงา นเพลงที่มีอยู่มากมาย และโด่งดังหลายเพลงเลยทีเดียว เจ้าของฉายาบ่าวเสียงสุดสะแนน มนต์แคน แก่นคูน

มนต์แคน แก่นคูน นำเ งิ นรางวัลที่ตนได้จากแฟนคลับแฟนเพลงหน้าเวที รวมเป็นเ งิ นก้อนโต จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปสร้างบ้านให้กับ นางสาวพิไลพร สอนกลาง เป็นนักเรี ยนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่มีฐานะย ากจ นขัดสน ที่ อำเภอ เลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเอง

ส่วนขั้นตอนการสร้างบ้านหลังนี้ มนต์แคน แก่นคูน เป็นผู้ให้ทุนโดยการถวายปัจจัยผ่านทางหลวงปู่บุญชวน ธมฺมโฆสโก วัดป่าวังน้ำทิพย์ และดูแลการก่อสร้างโดย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา

นอกจากมอบบ้านแล้วมนต์แคน ยังเอาเ งิ นส่วนตัว มอบให้เป็นทุนการศึกษ าอีกด้วย ทำเอานางสาวพิไลพร น้ำตาซึมด้วยความตื้นตันใจ ที่ได้รับสิ่งดีดี จากนักร้องคนดัง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box