Sunday, 3 March 2024

หลวงพ่อโตวัดพิชัยนาวาส อายุ 300 ปี ขออะไรก็สำเร็จ สมหวัง

07 May 2022
81

หลวงพ่อโต วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) อ.หันคา จ.ชัยนาท เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ เมือง ของชาวอำเภอหันคา เชื่อกันมาแต่ โ บ ร า ณ ว่าแต่เดิมหลวงพ่อโตสร้างขึ้นไว้บนตอไม้ตะเคียน เป็นพระพุทธรูป โ บ ร า ณ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลย์ไลย์ ประทับนั่งห้อยพระบา ททั้งสองข้าง บนฐานชุกชีที่ก่อด้วยอิฐถือปูน ส่วนองค์ปั้นด้วยปูนสอ ในทุกปีระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสาม และเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง

จะมีการจัดงา นนมัสการปิดทองสมโภชวัดบ้านเชี่ยนเป็นวัด โ บ ร า ณ ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เมื่อคราสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดมีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อโตถอยหลังออกไประยะ 4 เมตรเศษ ยังขุดจึงพบ จ อ ม ป ล ว ก อยู่ใต้ฐานเป็นโพรงเมื่อถึงเวลานาย ช่ า ง จะทำการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อโต แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรองค์หลวงพ่อโตก็ไม่ขยับเขยื้อนจากที่นาย ช่ า ง จึงต้องจุดธูปเทียนวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 300 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง ภายในพระอุโบสถให้ความสงบร่มเย็นเนื่องจากสร้างอยู่กลางสระน้ำ

มีพระประธาน คือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบา ท สูง 4 เมตร 54 ซม.ว่ากันว่าระหว่างสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองได้เกิดระส่ำระส่ายจากสงครามเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพจากพม่าเดินทางผ่าน

โดยทุก ๆ ปีทางวัดได้จัดงา นนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสามและเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นบรรยากาศที่ครึกครื้นและผู้คนอิ่มเอมไปกับการทำบุญโดยถ้วนหน้า ขออาราธนาให้ย้ายที่ไป โดยบอกว่าที่ประทับใหม่จะทำให้ดีจึงจะย้ายได้โดยสะดวกโดยไม่ปรากฏว่าองค์หลวงพ่อชำรุดแต่ประการใด ทั้งที่เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และเก่าแก่ ม า ก ที่สำคัญทำด้วยปูนสอ

นหนังสือประวัติศาสตร์วัดพิชัยนาวาส หรือวัดบ้านเชี่ยน ได้กล่าวถึงความเป็นมาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโต ไว้ตอนหนึ่งว่า ชาวบ้านชาว เมือง จังหวัดชัยนาทเชื่อกันว่า หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ท่านสามารถจะบันดาลอะไรให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง หลวงพ่อโตจึงเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้ใครก็ตามที่ได้รับความ เ ดือดร้อน ไม่ว่าในเรื่องใด ก็มักจะคิดถึงหลวงพ่อเป็นอันดับแรก และมาขอความช่วยเหลือจากองค์ท่านโดยมาขอพรบนบาน ต่อหน้าองค์หลวงพ่อโต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็มักจะได้สมดังความมุ่งมาดปราถนาทุกประการ

ขอบคุณที่มาข้อมูล : gejithai

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box