Saturday, 13 April 2024

10 ข้อคิดเพื่ออนาคตมีกินมีใช้ แก่ไป..ไม่เป็นภาระใคร

  1. ใช้ชี วิ ตจน ลืมอนาคต

เพราะเรานั้นควรเตรียมวางแผน การเ งิ นไว้สำหรับอนาคตของเราด้วย

เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไง เช่น การศึกษาให้ลูกวางแผนเกษียณ

เตรียมพร้อมเอาไว้ สำหรับกรณีฉุกเฉินจะได้ไม่ลำบากมาก

  1. ร่ า ง ก า ย สุ ข ภ า พ คือสิ่งสำคัญ

เ งิ นที่มีเ งิ นมากมายที่หามาได้ แต่ไม่ได้ใช้ความสุขจากมันเลยสักนิด

แต่กลับต้อง มารักษ าตัวตอนแก่ จนเ งิ นหมด ฉะนั้น หันหลังให้เ งิ นบ้างในบางครั้ง

ให้ชี วิ ตมันสมดุลกันและหันมาดูแลใส่ใจ สุ ข ภ า พ กาย สุ ข ภ า พ ใจกันดีกว่า

  1. ดูการคบคน คบกับใครเราก็เป็นคนแบบนั้น

ถ้าเราใช้ชี วิ ตอยู่กับกลุ่มเพื่อน เจ้าสำราญคอยแต่จะชวนกันเที่ยว วันๆ ไม่ทำอะไร

แต่หากคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุน วัน ๆ ก็ชวนกันคุย แต่เรื่องการออมเ งิ น การเ งิ น กำไร

  1. ใช้รับ จ่ายรู้

เช่น การทำบัญชี ร ายรับ รายจ่าย เหล่านี้นั้นมันช่วยได้ มันเป็น คำตอบ

เพราะทำให้เรารู้ แนวทาง รู้การเคลื่อนไหว เราจะได้ป้องกันเ งิ นรั่วไหลได้

  1. ขยันหารายได้เพื่อ ก ร ะ จ า ย ความ เ สี่ ย ง

ยิ่งถ้าเป็นพนักงา นออฟิศเนี่ย ทำงา นประจำมีความ เ สี่ ย ง จากการ ถู ก ป ล ด มากเชียวนะ

ในสมัยนี้ฉะนั้นเนี่ย เราควรต้องมองหารายได้เสริมเอาไว้นะ จะได้รองรับความ เ สี่ ย ง ทางการเ งิ น

  1. ออมไว้เสมอ ก่อนใช้ลงทุนอะไร

เช่น การฝากเ งิ นธนาคาร อย่างเดียวไม่ดี เมื่อเก็บเ งิ นจงเปลี่ยนเป็นการลงทุนบ้าง

เพื่อผลตอบแทน ก ร ะ จ า ย ความ เ สี่ ย ง ด้วย

  1. เก็บวันนี้ มีใช้วันหน้า เริ่มก่อน ออมก่อน รวยก่อน

การออมเป็นรากฐานอันสำคัญ ของอนาคตเราเลย เคล็ดลับง่ายๆ

เช่น แบ่งเ งิ นออมก่อน ที่จะใช้เป็นสัดส่วนต่อไปรับรองไม่จน

  1. ไม่มีหนี้ คือลาภอันประเสริฐสุดแล้ว

แต่หากเรา มีโครงการที่ต้องใช้เ งิ น ก้อนใหญ่ อาทิ ซื้อบ้าน ซื้อรถแบบนี้

เราควรวางแผนให้ดีควรออมล่วงหน้าจะดีมาก แล้วก็ใช้เ งิ นออมของเราเป็นหลัก

  1. ใช้ให้พอดี พอเพียง พอกินอย่าใช้เกินตัว

ความพอดี มันจะดีพอสำหรับเราเอง จะทำให้เราไม่ทุกข์ยากในเวลาที่เกิดปัญหา

ถ้าหาได้น้อย แล้วใช้มากเนี่ย ไม่อยากนึกถึงอนาคตเลยล่ะ

  1. ไม่มีปัญญา ป้องทรัพย์ได้

เพราะความมั่งคั่งนั้น คือสิ่งที่ไม่จีรังซะเลย และในการ รั ก ษ า ความมั่งคั่งเอาไว้

ก็คือ “ปัญญาของเรา” เพราะงั้น เราจึงต้องหมั่นหาความรู้

หาความสามารถพัฒนาตัวเองเสมอ ติดตามสถานการณ์ให้ทัน

ขอขอบคุณ : t a m n a n n a

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

 

Facebook Comments Box