Friday, 1 December 2023

เรื่องเ งิ น 5 อย่าง ที่ไม่ควรทำ..ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

  1. อย่านำเ งิ นสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

3-6 เท่า ของรายจ่าย รายเดือนคือเ งิ นสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้

ตามหลักการวางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือเป็นเ งิ นที่จะสามารถ

นำมา เ ยี ย ว ย า เรื่องไม่คาดฝันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชี วิ ตไม่ว่าจะเป็นตกงา น

ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ แต่นำเ งิ นส่วนนี้มาใช้

เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิ นสำรองไว้ใช้

  1. อย่าค้ำประกันให้ใครเป็นอันขาด

ข้อนี้อย่าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน

ก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข าดหลายคน ต้องเจอบทเรียนชี วิ ตสะดุด

จากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเข้าข่าย “เนื้ อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง

แต่เอากระดูกมา แ ข ว น ค อ” เพราะการค้ำประกันคือการสัญญา

ว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้

ไม่ยอมชำระหนี้หรือไม่สามารถชำร ะหนี้ได้

  1. หลีกเลี่ยง การสร้างหนี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน

รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อบ้ านหลัง ที่สองไว้ตากอากาศ

เพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอม เ นื้ อ ถนอมตัว

อย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชี วิ ตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

  1. อย่าลงทุนหวือหวา หวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตา จะหาเ งิ นให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง

อาจนำพาตัวเอง ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้

เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล

เช่น พวก แ ช ร์ ลูกโ ซ่ หรือการหลอกให้นำเ งิ น ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง

โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลา

อันรวดเร็วหรอกค่ะ ที่สำคัญอย่าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

  1. พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเศรษฐกิจไม่ดี แน่นอนว่าการค้าขายหรือ ผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหลาย

ต่างคิดหาหนทาง ที่จะเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นเพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมาหนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร

คือการลงทุนเพิ่มจะเป็นการเปิด สาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่างอื่นที่ต้องใช้เ งิ น

จำนวนมากตรงนี้ขอบอกว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

ขอขอบคุณ : t h a i s m e s c e n t e r

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

 

Facebook Comments Box