Tuesday, 16 April 2024

คาถา เ งิ น ล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำ สวดทุกวันเพิ่มบ ารมี ตั้งใจให้ดีแล้วจะรว ย

14 May 2022
10694

หลวงพ่อเป็นภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จังหวัด อุทัยธานีท่านมีชื่อเสียงในเรื่องการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจ นได้วิชามโนยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) หลังจ า ก ม ร ณ ภ า พ สังข าลของท่านไม่เน่าเปื่อยอย่างของคนทั่วไป และปัจจุบันนี้ได้เก็บรักษาไว้ที่ วัดท่าซุง

วันนี้ มีเคล็ดลั บมาบอกสิ่งเดียวที่ ทำและยึดปฏิบัติมาตลอดเวลาที่เป็นทุกข์ คือ การมีสติปัญญากับสมาธิ ในการตั้งรับปัญหาต่าง ต่าง ที่เกิ ดขึ้น และสิ่งที่ทำให้มีสติกับสมาธิได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลที่สุด นั่นคือ การสวดมนต์ภาวนา

พูดกันง่าย ง่าย ถ้าเรามีสติ มีสมาธิ ปัญญาก็เกิ ด สำคัญกว่านั้น “จิตใจ” เราก็จะแน่วแน่ เข้มแข็ง ปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายลง ไม่ใช่จะไปกรีดร้อง โวยวาย หรือไปฆ่ าคน นั่นไม่ใช่ทางออก แถมยังกลับสร้างปัญหาให้มากขึ้นด้วย

แล้วปัญหา เ งิ น เ งิ น ทอง ทอง ล่ะ ทำอย่างไรดี มานี่ มาใกล้ ใกล้ จะกระซิบบอกทางลัด บอกวิธีแก้ปัญหาแบ บง่าย ง่าย ให้ลองปฏิบัติ ลองทำกันดู และตั้งใจให้มาก มาก เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นต ามลำดับ แต่อย่างไรก็ต าม ออกตัวไว้คำนึง ถ้าไม่เชื่อ ไม่ศรัทธา รบกวนข้ามไปเลยค่ะ เพราะนี่คือการสร้างสติปัญญาและสมาธิ เพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ต่าง และปัญหาการ เ งิ น

คาถา เ งิ น ล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี)

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักข า ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ”

สวดบูชา 9 จบ และอธิษฐานขอให้มี เ งิ น มีทองไหลมาเทมา พร้อมกับแผ่เมตต า อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนาย เ ว ร เรื่องการ เ งิ น ด้วย

ในปัจจุบันพระคาถา เ งิ น ล้านของท่านได้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก มีความเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากยิ่งได้ลาภมาก ต ามความศรัทธาของแต่ละคน สวดอย่างน้อยวันล่ะ 9 จบ แต่จะให้ดี อย่างน้อย 30 จบ และทำทานทุกวันสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง ถ้าทำได้ว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้น ก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่งถ้าติดขัดการ เ งิ น แบบหนักหนาสาหัสสากรรจ์เจียนจะ ต า ย เสียให้ได้ให้ตั้งใจท่อง พระคาถาวันละ 108 จบ

คาถาเรียก เ งิ น เข้าบ้าน

เริ่มต้น ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

“โอม มหาลาโภ โ ช ค ะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง

มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง”

แนะนำให้สวดภาวนาทุกวัน เพื่อให้เรียก เ งิ น เรียกทองเข้าบ้าน จะได้ร่ำรวยๆ

เคล็ดวิชานี้ใช้ได้ผลมามากมาย ทั้งคนที่ตก ง า น หา ง า น ทำไม่ได้ คนที่เป็น ห นี้ สิน สิ้นหวังในชี วิ ต หากท่านทำได้ครบถ้วนทุกประการที่ครูบ าอาจารย์ท่านแนะนำแล้ว รับรองว่าจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงในชี วิ ตด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ต าม บทสวดมนต์คาถาเรียกเ งิ น คาถาเ งิ นล้าน ก็เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ เรามีสติขณะที่เรากำลังเพ่งจิตตอนที่สวดคาถาเรียกเ งิ น คาถาเ งิ นล้าน หรือท่องคาถาอยู่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสวดมนต์นั้นเป็นเพียงกันอธิษฐานจิตให้สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาช่วยเรา แต่หากเรานั้นขี้เกียจ ไม่ยอมทำ ง า น ท่านก็คงไม่ช่วย นะคะ ดังนั้นสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจทำ ง า น ครองชี วิ ตให้อยู่ในสติและความดีงาม ถถือศีลให้ครบทุกข้อ ปฏิบัติตนให้ดี แล้วจะดีเองค่ะ

เนื้อหาบางส่วนจาก  :  thairath

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box