Sunday, 3 March 2024

การทำเกษตรเพื่อปลดห นี้ในวันที่ชี วิ ตติดลบ กลับมาทำสวนมะพร้าวแปรรูป จนปลดห นี้ 6ล้านได้สำเร็จ

จากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีชี วิ ตครอบครัวที่สมบูรณ์ในกรุงเทพฯ มีหน้าที่การงา นรุ่งโรจน์ บทบา ททางสังคมในอาชีพโปรแกรมเมอร์ มีเ งิ นเดือนรายได้ที่ส่ง เ สี ยเลี้ยงดูลูกๆ ได้เป็นอย่างดี แต่วันหนึ่งเมื่อเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับ ห นี้ก้อนโตกว่า 6 ล้านบา ทและสามีที่เคยเป็นเสๅหลักของครอบครัวได้จากเธอไป ทุกอย่างได้พั งทล ายลงมา รวมทั้งตัวเธอด้วย ห นี้ก้อนโตไม่อาจจะเทียบเท่ากับความเ จ็ บปวดแส นสา หั สที่สามีเธอฝากไว้ ร่างกายและจิตใจที่เหมือนคนไร้วิญ ญ าณต้องพักฟื้นเยียวยาโดยจิตแพทย์อยู่นานถึง 6 เดือน ลูกชายและลูกสาววัยเรียนต้องรับหน้าที่รัก ษา บา ดแ ผ ลทา งใจของผู้เป็นแม่ ทั้งๆ ที่พวกเขาควรให้ความสำคัญกับการศึกษามากกว่ามาคอยดูแลผู้ป่วยอย่างเธอ 3 คนแม่ลูกจึงกลับมาสร้างชี วิ ตใหม่ที่บ้านบางหมาก จังหวัดชุมพร ในสวนมะพร้าวซึ่งเป็นที่ดินมรดกของครอบครัว

“หลังจากกลับบ้านมา เราก็ไปไหนไม่ได้ เพราะเราทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง ใช้ชี วิ ตอยู่กรุงเทพฯนานถึง 30 ปี ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรหรือสวนมะพร้าวเลย ที่แรกที่ทำให้เรามีชี วิ ตแบบนี้คือเกษตรเมือง ตอนนั้นได้คุณสังคม ชูสุข ซึ่งเป็นเกษตรตำบลบางหมาก เข้ามาแนะนำให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านละแวกนี้ปลูกกัน อย่างปาล์ม ผักหวานบ้าน แต่ด้วยสภาพจิตใจเราที่ยัง แ ย่อยู่ ก็ทำตรงนั้นไม่เสร็จ แล้วต้องมาเจอกับปัญหามะพร้าวราคาถูกอีก เลยคิดหาหนทางแปรรูปมะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าจึงได้ลองทำเรื่องเวอร์จิ้นออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โดยใช้มะพร้าวจากสวนที่ราคาต ก ต่ำนี่แหละ”

เหมือนว่าโชคชะตาเริ่มเข้าข้างเธอ หลังจากทดลองผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ออกจำหน่าย เดือนแรกขายได้ 4,000 บา ท เดือนที่สองขายได้ 10,000 เดือนที่สามขายได้ 40,000 ยอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นคำถามให้มะลิวัลย์ตั้งโจทย์ว่าจะทำอย่างไรต่อไป จนสุดท้ายคุณสังคมก็แนะนำให้ไปกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งเขาก็แนะนำให้เรียนโครงการ NEC ส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกิจการ เรียนรู้การทำแผนธุรกิจเป็นเวลา 6 เดือนแบบจริงจัง และแผนธุรกิจของเธอได้นำเสนอที่โครงการของสสว.(สำนักงา นส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาปรับปรุงเรื่องแพ็กเกจให้น่าสนใจ จนได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ และนำผลิตภัณฑ์บินสู่ประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรก ก่อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาแพ็กเกจใหม่ มีโลโก้โคโคเด้นซ์และเกิดเป็นแบรนด์มะลิสปา สินค้า OTOP ของตำบลบางหมาก

หลังจากสินค้ามะลิสปาส่งออกต่างประเทศ ผ่านไป 3-4 ปี กับยอดขๅยรวม 22 ล้านบา ท มากกว่า ห นี้ ก้อนเดิม 6 ล้านที่เคยเป็นจุดเปลี่ยนของชี วิ ตเธอถึงเกือบ 4 เท่านั้น มะลิวัลย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เธอมองว่าสิ่งหนึ่งที่สร้างรายไ ด้ที่ยั่งยืนให้เธอและครอบครัวคือการทำเกษตรกรรม

มาทำภาคเกษตรตอนปี 2556 ที่ดินในสวนมะพร้าวเป็นท้องร่องสวน ปลูกอะไรไม่ได้เลย เราจึงค่อยๆ ถมที่โดยใช้ดินลูกรัง ได้เ งิ นจากมะลิสปาก็นำมาถมดินทีละแปลง ทีละไร่ ตอนนั้นเริ่มต้นที่ปลูกมะนาวในท่อ ได้งบมาก้อนหนึ่งเพื่อทำตรงนี้เราก็ใช้วิธีเดิมคือ ผ่อนท่อเดือนละ 5 ท่อ จนได้ทั้งหมด 60 ท่อกระจายปลูกในสวน

ไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ไปขอความรู้จากม.เกษตร ม.แม่โจ้ ม.ลาดกระบัง มทร.ศรีวิชัยสงขลา ไปขอดูงา นวิจัยต่างๆ ที่เคยมีคนศึกษาไว้เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการทำเกษตร ในสวนจึงปลูกพืชผักหลายอย่างมากๆ ที่เห็นผลดีที่สุดคือเพาะเห็ดนางฟ้า เพาะเห็ดโรงหนึ่งใช้งบ 7,000 พอขายได้กำไรสร้างโรงที่ 2  ได้กำไรจากโรงที่ 2 ก็สร้างโรงที่ 3 จนมีโรงเรือนเพาะเห็ด 7 หลังด้วยกัน”

ในระยะเวลาเพียง 6 ปี ดูเหมือนว่าการเรียนรู้อย่างจริงจังของมะลิวัลย์จะทำให้ภาพ “การทำเกษตรอย่างยั่งยืน” แสดงผลออกมาอย่างเด่นชัด ในสวนแห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชมบ้านบางหมาก เป็นแหล่งศึกษาดูงา นให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนในชุมชนในพื้นที่ เกิดเป็นเครือข่ายที่คอยสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : https://www.baanlaesuan.com/168943/garden-farm/malispa

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box