Sunday, 3 March 2024

“พระกากัน มาลิค” เตรียมเข้าพิธีลาสิกขา หลังครองเพศบรรพชิตมาแล้วกว่า 100 วัน”

21 May 2022
27

วันที่ 18 พ.ค.2565 เพจเฟซบุ๊ก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง แจ้งว่า ด้วยพระกากัน อโสโก (มาลิค) ได้เข้ารับการอุปสมบทในวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2565 โดยพระเดชพระคุณ พระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสธาตุทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นเวลากว่า 100 วัน ในการครองเพศบรรชิต บัดนี้วัดธาตุทอง จะแจ้งให้ท่านทราบว่า พระกากัน อโสโก (มาลิค) จะเข้าพิธีลาสิกขา ในวันที่ 20 พ.ค.นี้

กากัน มาลิค พระเอกหนุ่มชาวอินเดีย เป็นที่รู้จักวงการบันเทิงทั้งในระดับบอลลีวูดและระดับโลก และมักได้รับความไว้วางใจให้รับบทมหาเทพ พระวิษณุนารายณ์ พระราม พระกฤษณะ ในภาพยนต์และละครโทรทัศน์มหากาพย์มากมาย

อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม ในเทศกาลภาพยนตร์ World Bhuddhist Film ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ จากผลงา นสร้างชื่อระดับโลกในบทบา ทที่เขาได้รับแสดงเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ จากภาพยนตร์เรื่อง Sri Siddhartha Gautama

ซึ่งมีความเลื่อมใส่ศรัทธาในพระพุทธสนา ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้อวัตรปฏิบัติของนักบวช และเรียนรู้วิถีสันติภายใน ผู้ครองพระธรรมที่ดีงาม เพื่อสืบสานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดา

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box