Tuesday, 5 December 2023

ถ้าเราเกิดมา พร้อมทุกอย่าง เราอาจจะไม่มีวันนี้

ไม่มีพ่อแม่คนไหนอย ากให้ลูกเกิดมาจ น แต่เพราะชี วิ ตคนมันเลือกเกิ ดไม่ได้

รู้ว่าพ่อกับแม่เสี ยใจทุ กครั้งที่ลูกตัวเอง ไม่มีเหมือนคนอื่น  ไม่พร้อมเหมือนคนอื่น

ชุดนักเรียนต้องใส่มือ 2 ของเล่นต้องขอบริจ าค

อย ากบอกพ่อกับแม่มาก ๆ ว่าไม่ต้องเสี ยใจ

“ การที่เราไม่มีวันนั้น  มันทำให้นิมนต์มีวันนี้ “

เพราะไม่รู้เลยว่า ถ้าเราเกิ ดมาพร้อมทุกอย่าง  เราจะฮึดสู้แบบนี้มั้ย  เราจะอ ดท นได้แบบนี้รึป่าว

ถ้าเรามองความจ น  ให้มันคือแรงผลักดันมันก็ดันได้ดีเหมือนกันนะ

รถคันนี้ให้ 2 คนนี้เค้าแหละ จะได้นั่งสบาย ๆ 2 ต า & ยาย

ถ้าเราเกิดมา พร้อมทุกอย่าง เราอาจจะไม่มีวันนี้

ขอบคุณที่มา : Nimon Baipokthong

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box