Friday, 1 December 2023

คงอิ่มไปได้อีก 1 มื้อ กลับวัดบ าตรเปล่า แต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุ ข

หลวงพี่ยอมกลับวัดบ าตรเปล่า ด้วยความเมตต า แบ่งอาห ารให้คนไร้บ้านที่นอนหลับริมทาง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดประทั บใจของหลวงพี่ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

โพสต์ภาพขณะออกไปบิณฑบ าตยามเช้า ระหว่างทางกลับพบชายไม่มีบ้านนอนหลับอยู่

ด้วยความเมตต าจึงได้แบ่งอาห ารจากในบ าตรไว้ให้กิน

โดย พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า

“คงอิ่มไปได้อีก 1 มื้อ กลับวัดบ าตรเปล่าแต่ในบ าตรอั ดแน่นไปด้วยความสุ ข”

ทั้งนี้เมื่อชาวเน็ตเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวก็สุดปลื้มใจ

พร้อมขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระครูอ๊อดที่ได้แบ่งปันอาห ารให้ชายเ ร่ ร่ อ น ในครั้งนี้ด้วย

อนุโมทนาสาธุ หัวใจเปี่ยมด้วยเมตตา

แหล่งที่มา : beautyoflifes

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box