Friday, 1 March 2024

ชีวิ ตแสนรั น ท ด คุณยายวัย 78 ปี ไ ร้ ที่อยู่อาศัย พาหลานขอข้าวกินเพื่อความอยู่ ร อ ด

บางครั้งชีวิ ตจริงก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนในละคร ดังเช่นเรื่องราว คุณยายวัย 78 ปี ชีวิ ตแสนรั น ท ด แบ ก ภ า ร ะเลี้ยงหลาน 3 คน ต้องอาศัยเพิงเพื่อนบ้าน บางวันขอข้าวเพื่อปร ะทั งชีวิ ต

หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายชื่อ อมรินทร์ ทองมี ได้โพสต์เรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่ต้องเลี้ยงดูหลาน 3 คน ที่พ่อแม่แยกทางกัน แม้แต่บ้านก็ไ ม่มีอยู่ ทุ กเช้าต้องเข็นรถพาหลานขอข้าวชาวบ้าน

ภายหลังทราบมาว่า นายอมรินทร์ ทองมี เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านดงยาง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้มีจิตศรัทธาทราบข่าว ร่วมกันบริจ าค และนำมามอบให้คุณยายสง่า ฮาพนม คุณยายวัย 78 ปี ที่กำลังต กอยู่ในความลำบ าก

ขณะที่นางกมล สุวรรณแสง อดีตประธานชุมชน ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำตำบลหนองบัว ได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้การช่ วยเหลื อในเบื้องต้น เมื่อไปถึงพบคุณยายกำลังเข็นรถพาหลานเดินเล่นแถวชุมชน

ด้านนางวรุณี แสงอินทร์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 185/12 บ้านนาทราย หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี เผยว่า คุณยายไ ม่มีที่อยู่อาศัย และอยู่กับลูกชาย ซึ่งเลิกกับภรรยาแล้ว และทิ้ งลูกให้เลี้ ยง 3 คน เนื่องจากลูกชายเองรั บจ้ างทั่วไป บางวันไม่มีร ายได้ ยายก็จะเก็บผัก หน่อไม้ ไปข าย บางวันไ ม่มีเ งิ นก็จะนำรถเข็นพาหลานเดินไปเรื่อยๆ ชาวบ้านและพระสงฆ์ในหมู่บ้านส งส าร ก็นำข้าวปลาอาหารมาให้

นางวรุณี ได้เผยอีกว่ายายยังเคยประส บอุบั ติเห ตุรถช น จ นกระโห ลกด้านขวายุ บเกื อบเสี ย ชีวิ ต ตนก็ช่ วยเหลื อเท่าที่พอจะช่วยได้  บางครั้งก็ให้กินข้าวด้วยกัน และช่ วยเหลื อกันมานาน เมื่อไม่มีที่อยู่ก็ให้มาอยู่ที่เพิงหลังบ้าน จึงอย ากให้ทางส่วนราชการมาช่ วยเหลื อ หาที่พักพิงให้แก่ยายและหลานๆ เพื่อที่จะได้พอประทั งชีวิ ตที่อยู่ตอนนี้ได้

ต้นทุนชี วิ ตคนเราไม่เท่ากัน หากเรามีกำลังพาจะช่ วยเหลื อ ก็ควรทำทานบ้างในบางโอกาส

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box