Tuesday, 16 April 2024

“มนต์แคน แก่นคูน” ทำนาปลูกข้าวกว่าร้อยไร่ แจ กให้ชาวบ้าน

29 May 2022
9719

วันนี้มีเรื่องราวที่น่ายกย่องชื่นชม สมเป็นพ่อพระตัวจริง มนต์แคน แก่นคูน ทำนาปลูกข้าวกว่า ๑๐๐ ไร่ ได้ข้าวมาเท่าไรก็แจ กให้ชาวบ้านจ น หมดนอกจากเป็นศิลปินขวัญใจชาวอีสาน ยังเป็นพ่อพระตัวจริง สำหรับ “มนต์แคน แก่นคูน” เจ้าของซีรีส์เพลงฮิต“คำว่าฮักกัน มันเ หี่ ยถิ่ มไส” ที่ตอนนี้มียอดวิวเกิน 500 ล้านวิวแล้ว และผลงา นเพลง “เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย”ก็กำลังไต่สู่ 100 ล้านวิว

ล่ าสุดนำข้าวส าร ข้าวเหนียว จากนาของเจ้าตัวเ นื้ อที่ 100 ไร่ ใน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ที่ปลูกเอง เกี่ยวเองและสีออกมาเป็นเมล็ดข้าวเอง มาถวาย “พระอาจารย์บุญชวน ธัมมโฆสะโก” เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิ พย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรที่มาจำพรรษ าที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระอาจ ารย์ ซึ่งมนต์แคนสมัยเด็กๆ เคยเป็นลูกศิษย์พระอาจ ารย์บุญชวน จ นมีชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่เคยลืมและกลับมาแสดงมุทิต าจิตในทุ กวันที่ 29 กันย ายน ของทุ ก ปี

ในปีนี้จัดพิธีทางศ าสนา ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ช่วงเช้า มีการตักบ าตรข้าวส าร อาห ารแห้งก่อนทำกิจก ร ร มสาธารณประโยชน์ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดย มนต์แคนและบรรดาลูกศิษย์พระอาจ ารย์ นำเอา ข้าาส าร ข้าวเหนียว อาห ารแห้ง อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม ไปแจ กเด็กๆ นักเรียน และชาวบ้าน ที่บ้านท่างล้ง บ้านคันท่าเกวียน และบ้านทุ่งนาเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง

มนต์แคน แก่นคูน เผยถึงที่มาของการทำนาปลูกข้าวนำมาแจ กให้กับชาวบ้านที่ข าดแ ค ล นว่า ตนทำนาได้ข้าวไว้กินเองโดยไม่คิดที่จะนำมาข าย แต่ละปีได้ข้าวจำนวนเยอะมาก เกินที่จะกินเองหมด จึงมีความคิดว่าควรนำไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ซึ่งในพื้นที่ภาคอีสานมีหลายครัวเรือนไม่มีที่นาเป็นของตนเอง ต้องออกจากบ้านไปรับจ้างหาเช้ากินค่ำ หาเ งิ นมาซื้อข้าวส ารก ร อ กหม้อ จึงนำข้าวที่ปลูกมาสีใส่กระสอบนำไปมอบให้กับผู้ข าดแ ค ล นได้นำไปรับประทาน

“พี่น้องทางนี้ไม่มีที่นาหลายครัวเรือน จึงตั้งใจสีข้าวมาฝากให้กับคนที่ไม่มีจริงๆ คนหาเช้ากินค่ำ หาเ งิ นซื้อข้าวมาหุงรับประทาน ที่ผ่านมานำออกมาให้อย่ างต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้มากที่สุด สีออกมาเป็นข้าวส ารได้ 60 กระสอบใหญ่ สีที่โ ร งสีเล็กๆ ที่บ้าน และบ้านใกล้เคียงช่วยกัน

เพราะข้าวมีจำนวนเยอะ ผมดีใจ นะครับที่ได้ช่วยเหลือคนที่เขาข าดแ ค ล นจริงๆ ทำนาเหนื่อยนะ แต่พอตีมาเป็นราคาคนละเรื่องเลย คิดว่านำผลผลิตมาสร้างประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการจริงๆ ดีกว่า ก็ตั้งใจจะทำอย่ างนี้ไปเรื่อยๆ ครับ” มนต์แคนกล่าว

แอดมินขอชื่นชมแนวความคิดมนต์แคน แก่นคูนมากค่ะ ที่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุย์โดยแท้ การเป็นผู้ให้ สุขใจยิ่ง คนรับอิ่มท้องคนให้ก็อิ่มใจ นะคะ อนุโมทนาสาธุค่ะ

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box