Saturday, 2 March 2024

10 วิธีสร้างฐานะ แก่ตัวไป ยังไงก็ยังมีกิน มีเ งิ นใช้ไม่ขัดสน

  1. คบคนอย่างไรเราก็เป็นคนเช่นนั้น

ใช้ชี วิ ตอยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญ วันๆ ชวนกัน แต่ไปเที่ยวสังสรรค์ แต่ถ้าคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุน วัน ๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออมเ งิ น การเ งิ น

  1. ใช้ชี วิ ตวันนี้ แต่ไม่ลืมอนาคต

เราควรเตรียมวางแผนการเ งิ นไว้สำหรับอนาคต เช่น การศึกษาให้ลูก การวางแผนเกษียณ เตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน ประกันชี วิ ต

  1. ขยัน และพย าย ามหารายได้เพื่อกระจายความเสี่ยง

ยิ่งหากเป็นพนักงา นออฟิศที่ทำงา นประจำ มีความเสี่ยงจากการถูกปลดจากงา น เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมองหารายได้เสริม เพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเ งิ นไว้ก็ดีนะ

  1. รับ ใช้ จ่าย รู้

การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย มันช่วยได้ คือคำตอบ เพราะทำให้เรารู้การเคลื่อนไหว รู้แนวทาง และป้องกันเ งิ นรั่วไหลอีกด้วยนะ

  1. ไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

แต่ถ้ามีโครงการที่ต้องใช้เ งิ นก้อนใหญ่ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ ก็ควรวางแผนการออมล่วงหน้าจะดี และใช้เ งิ นออมของเราเป็นหลัก

  1. ออมไว้ ก่อนใช้ลงทุน

การฝากเ งิ นธนาคารไม่ดี พอเก็บเ งิ น ลองเปลี่ยนเป็นการลงทุนบ้าง เพื่อผลตอบแทน และการกระจายความเสี่ยง

  1. ออมก่อน รวยก่อน เก็บวันนี้มีวันหน้า

การออมเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคตเคล็ดลับง่าย ๆ คือแบ่งเ งิ นออมก่อนที่จะใช้ ต่อไปรับรองไม่จน

  1. สุขภาพ ร่างกายสำคัญ

เ งิ นที่มีเ งิ นมากมาย แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจากมัน ต้องรักษาตัวตอนแก่จนหมด ดังนั้น หันหลังให้เ งิ นบ้างบ างเวลา แล้วหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกาย และใจกันดีกว่า

  1. ไม่มีปัญญา มีหรือจะป้องทรัพย์ได้

ความมั่งคั่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังแม้แต่น้อยนะ ในการรักษาความมั่งคั่ง นั้นคือ “ปัญญา” เพราะงั้นเราจึงต้องหมั่นหาความรู้ใส่ตัวเสมอ ติดต ามสถานการณ์ให้ทัน

  1. พอเพียง พอกินพอใช้ อย่าใช้เกินตัว

ความพอดี จะทำให้เราไม่ทุกข์ย ากในเวลาที่เกิดปัญหา ยิ่งถ้าเราหาน้อยแล้วใช้มากเนี่ย ลำบ ากแน่นอน

วิธีสร้างฐานะแก่ตัว ไปก็ยังมีกินมีเ งิ นใช้ไม่ขัดสน

ที่มา : ละมุนละไม

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box