Saturday, 18 May 2024

กราบน้ำใจ “ครูหัวใจแกร่ง” ทิ้งความสุขสบาย-เปิดบ้านดูแลเด็กด้อยโอกาสในชนบท

ครูตุ๋ย-อรัญญา นิติวัฒนานนท์ ผู้ก่อตั้งบ้าน “New Life” อดีตครูโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ วัย 62 ปี ที่ยอมแลกชี วิ ตที่สุขสบาย ออกมาเปิดบ้านเพื่อดูแลเด็กสร้างชี วิ ตใหม่แกเด็กผู้ด้อยโอกาสในชนบท

ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู อุทิศตน ทุ่มเทเสียสละความสุขส่วนตัว เลือกมาใช้ชี วิ ตเป็นครูจิตอาสาเลี้ยงดูเด็กๆ 64 ชี วิ ต มานานกว่า 10 ปี

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เห็นน้ำใจและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เมื่อ ครูตุ๋ย ครูใจบุญเสียสละความสบายเพื่อเด็ก ๆ ด้อยโอกาสในชนบท

แม้ว่าการเปิดบ้านดูแลแบบนี้จะมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย และบางวันข้าวก็ไม่พอกันกิน ครูตุ๋ยหวังเพียงความเสียสละของเขาจะสร้างชี วิ ตใหม่ให้เด็ก ๆ ได้

หวังว่าเด็ก ๆ ที่ออกจากบ้านนี้ไป จะได้มีอนาคตที่ดี นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้หญิงแกร่งคนนี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อดูแลอนาคตของชาติ

สิ่งที่ครูตุ๋ยทำ มันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอธิบายได้ เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ บางคนไม่เคยได้รับความรักแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่กลับรู้สึกอบอุ่น ได้เรียนหนังสือ ได้ฝึกวิชาชีพไปด้วย

หากไม่มีอุดมการณ์ ก็เหมือนเรือที่ปราศจากหางเสือ เหมือนม้าที่ไร้บังเหียน วิ่งเตลิดไปอย่างไร้ทิศทาง สุดท้ายจะล่องลอยไปแห่งหนตำบลใดก็ไม่รู้

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box