Saturday, 2 March 2024

“ปูนขาว” ทาป้องกันเ ชื้ อ รา หลังจากตกแต่งกิ่งต้นมะนาวหรือพืชชนิดอื่นๆได้ดี

เ ชื้ อ รามักมากับความชื้นที่ซึมเข้าผ่านเ นื้ อของกิ่งพั น ธุ์ต่างๆ ที่เกิดจากการตัดที่ไม่ถูกวิธีนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พืชของเราสามารถติดเ ชื้ อได้ในที่สุดวันนี้เราจะนำเสนอสาระและเทคนิคที่บอกได้เลยว่าง่ายมากสำหรับแก้ปัญหาเหล่านี้มาชมวิธีการทำกันเลยค่ะ

นี่คือสภาพของต้นมะนาวที่เกิดจากเ ชื้ อ รา ทำลายกิ่งของต้นมะนาวลักษณะการตัดกิ่งจากมีด ก่อให้เกิดการแตกและฉีกขาดส่งผลให้ความชื้นสามารถแทรกซึมเข้าไปใน นื้ อไม้ก่อให้เกิดเ ชื้ อ รา อย่ า งง่ายดาย

ขั้นตอนในการตกแต่งกิ่งนั้นอย ากแนะนำให้ใช้เลื่อยแทนมีดเพราะการตัดจากเลื่อยจะทำให้รอยตัดนั้นมีความสม่ำเสมอไม่แตกและฉีกขาดรอยตัดจากเลื่อยจะไม่ทำให้ผิวของกิ่งแตก

นี้คือขั้นตอนสำคัญคือเราจะใช้ปูนขาวผสมน้ำเล็กน้อยจากนั้นนำไปทารอยที่เราทำการตัดเพื่อป้องกันการเกิดเ ชื้ อรา บริเวณรอยตัด

เคล็ดลับที่ง่ายและสะดวกแบบนี้เราสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย อาจจะไม่ต้องพึ่งพาส ารป้องกันเ ชื้ อรา ซึ่งเป็นสารที่เราไม่แนะนำ อาจจะให้ผลดีแต่การเกิดสารต กค้างก็มีผลกระทบต่อร่างกายของเรามากเช่นกันถ้าใช้ไม่ถูกวิธีค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา ช่องยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCWPasOwJMIVH9MB57GNyCtQ

เรียบเรียงข้อมูล : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box