Saturday, 18 May 2024

แนะ เ ท ค นิ คในการปลูก “ขิง” ง่ายๆให้โตไว ได้ผลผลิตเยอะๆ

ขิง อีกหนึ่งสมุนไพรไทย ที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องด้วยคนไทยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น และเป็นทุนเดิมด้วยแล้ว บวกกันขณะนี้ในสภาวะซึ่งเรากำลังเผชิญกับการแ พ ร่ ร ะ บ า ดของโ ร ค ซึ่งทำให้มีผู้นิยมนำขิงมาใช้บริโภค

โดยการนำมาต้มดื่มร่วมกับสมุนไพรประเภทอื่นๆ จึงทำให้ราคาของ ขิง ขยับสูงขึ้น และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ ริเริ่มที่อยากจะปลูกขิงเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม

อย่างไรก็ตาม แม้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีรายงานการศึกษาว่า น้ำขิง จะสามารถต้านโ ร คได้

แต่ด้วยคุณสมบัติของ “ขิง” ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน ก็สามารถทำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้

ขั้นตอนการปลูกขิง เบื้องต้น

การชำขิง ถ้าเอาแง่งขิงแก้นั้นไปเพาะในแปลงเลย จะใช้เวลาหลายวันกว่าจะงอก ซึ่งจะเสียเวลานานมากและอาจต้อง ปลูกซ่อมภายหลัง ดังนั้นจึงนิยมชำขิงพั น ธุ์เสียก่อน วิธีชำโดยเอาขิงมาวางซ้อนๆ กัน เรียงให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

เอาฟางหรือกระสอบคลุมทับไว้ เอาน้ำพรมให้มีความชื้นอยู่เสมอ ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนจะมีหน่องอกออกมา

การตัดแบ่งแง่งขิง เพื่อใช้ในการปลูก

– ให้ตัดแบ่งแง่งขิงในส่วนที่มี ห น่ อ ติดมาอย่างนี้อย่างน้อย 1 หน่อ เพื่อเป็นการประหยัดท่อนพันธุ์ ให้ได้แง่งขิงสำหรับปลูกมากขึ้น โดยการตัดแบ่งแง่ง อาจเลือกทำก่อนที่จะนำไปชำก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกและชำนาญของแต่ละคน

เมื่อได้ แง่งพันธุ์ขิงที่มีหน่อแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การปลูกลงแปลง

– เตรียม แ ป ล ง ปลูกยกร่องขึ้นมาสูงเป็นลอนๆ แต่ละร่องห่างกันประมาณ 40 ซม. นำขิงลงปลูกในร่องระหว่างลอน โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 8-10 ซม. แล้วกลบดินบางๆ ถ้ากลบหนาหน่อจะแทงออกมาลำบาก

– หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม หาวัสดุมาคลุมดิน เช่น ขุยมะพร้าว หรือซังข้าวโพดคลุมดิน จะทำให้หน่อขิงที่งอกออกมางามดี โดยหากไม่ใช้วัสดุคลุมดิน หน่อขิงที่ออกมาจะโดนแสงแดดมากจนเกินไป หน่ออ่อนจะแคระแกร็น

การดูแลรักษา

– ช่วงแรกๆให้รดน้ำทุกวัน จนต้นขิงโตได้ประมาณ 1 นิ้วเศษๆ จะให้น้ำ 2-3 วัน/ครั้ง ระยะนี้ขิงจะอายุได้ประมาณ 2 เดือน ควรจะทำการพูนโคน คือเอาดินบนลูกฟูกลงมากลบขิง จะทำให้แง่งขิงขาวอวบ ในการพูนโคน ควรใช้เครื่องมือลักษณะคล้ายพาย โกยดินลงกลบ ห้ามใช้จอบหรือเสียม และทำโดยความระมัดระวัง อย่าให้เครื่องมือโดนแง่งขิง

– ข้อควรระวัง หากพบว่า แ ป ล ง ปลูกมีน้ำท่วมขัง ให้รีบระบายน้ำออกทันที และให้เปิดวัสดุที่ใช้คลุมแปลงออก ปล่อยให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับแสงแดดเต็มที่ จะช่วยลดปัญหาโรคเน่าของขิงได้

การเก็บเกี่ยว

ขิงจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 10-12 เดือน หลังจากปลูกหรือจะสังเกตได้จากใบและลำต้นเริ่มเหี่ยวเฉา เมื่อขิงมีอายุย่างเข้าเดือนที่ 8 ในการเก็บเกี่ยวนั้น

หากเป็นพื้นที่แห้งและแข็ง ให้รดน้ำที่แปลงเพื่อให้ดินอ่อนตัวก่อนจึงใช้มือดึงขึ้นมาก จากนั้นเขย่าดินออกทิ้ง

ตัดรากและ ใ บ เ หี่ ย ว ออก แยกแง่งที่จะใช้สำหรับทำพันธุ์ โดยเลือกแง่งที่อวบใหญ่ปราศจากเชื้อโรค แมลง และไม่มีแผล

สำหรับประโยชน์ของขิง

ข้อมูลจากกรมการแผนไทยฯ ระบุว่า ขิงมีน้ำมันหอมระเหย ที่มี ฤ ท ธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ลดอาการไอ และยับยั้งเชื้อไวรัสต้นเหตุทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้

โดยสรรพคุณทางแพทย์แผนไทยใช้ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน และแก้หอบไอ ขับเสมหะ

เรียบเรียงข้อมูล : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box