Tuesday, 16 April 2024

ปลูกย า ง นาแก้จน ต้นละสองหมื่น

ย างนาจัดว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่า ซึ่งเกษตรกรหลายราย มักจะใช้พื้นที่ตามคันนาปลูกย างนาเพื่อสะสมไว้เป็นมรดก รอโตเต็มที่ค่อยจำหน่าย ซึ่งอาจจำหน่ายแบบเป็นต้น หรือดัดแปลงแปรรูปไปทำประโยชน์ได้อีกเพียบ ทั้ง สร้างบ้าน หรือทำเฟอร์นิเจอร์

หลายคนกล่าวว่าการปลูกย า งนา มีค่าดั่งทองคำ เนื่องจากราคาถือว่าเกือบเท่าราคาทองคำ สามารถปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน เพราะต้นย างนาต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโต ยิ่งอายุมาก ราคาก็จะดีตามไปด้วย

วันนี้จึงได้นำวิธีการปลูกมาฝากกัน ปลูกอย่ างไรให้ต้นโต หรือปลูกอย่ างไรให้ต้นรอด ไปดูกันค่ะ

การขุดหลุม ขนาด 1 ฟุต โดยวิธีการขุด แนะนำว่า ต้องแยกดินออกคนละครึ่ง คือ ขุดดินไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 ส่วนและขุดทางทิศตะวันออกอีก 1 ส่วนสลับกันอย่ างนี้จนกว่าได้ขนาด 1 ฟุต

หลังการขุ ด เสร็จให้บำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยประมาณ 1 กำมือผ ส ม ให้เข้ากันกับหน้าดินที่ขุ ด เสร็จแล้วทำการกลบดิน โดยการเอาดินฝั่งทิศตะวันออก ครบก่อนหลังจากนั้นให้ตามด้วยดินทิ ศ ตะวันตกจนเต็มพื้นที่หลุมนั้น

หลังจากกลบดินเรียบร้อยแล้ว ให้ขุดหลุมขนาดเล็กสำหรับใช้ปลูกกล้าย างนา ก่อนปลูกย างนาลงหลุมให้นำต้นกล้าไปแช่น้ำก่อนอย่ างน้อย 5 นาทีแล้วค่อยดึงถุงดำออกพร้อมสำหรับปลูก

นำต้นปลูกลงหลุมที่เตรียมไว้อ บ ดินให้แน่นใช้เวลาประมาณ 1 เดือนรดน้ำหรือไม่รดก็ได้เพราะย างนามีคุณสมบัติพิเศษสามารถทนความแล้งได้เป็นอย่ างดี

หลังจากนั้นปล่อยให้โตตามธรรมชาติได้เลย ใครมีที่เปล่า ลองจัดสรรที่ดูนะคะ การปลูกไม่ย า กเลย ยิ่งนานไปมูลค่ายิ่งมากขึ้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://taibann.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box