Tuesday, 16 April 2024

ปลูกใบพลู 15 ไร่ ส่งขายต่างประเทศ สร้างรายได้เป็นล้านต่อเดือน

วันนี้เราจะพามาศึกษาวิธีการปลูกสร้างรายได้ สามารถส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลูที่นั้นใช้พื้นที่ปลูก 15 ไร่ และปลูกพลูหลากหลายสายพั น ธุ์

สายพั น ธุ์ที่ปลูกของพลูที่ปลูกมี 4 ชนิดด้วยกันคือ

1.ใบพลูเขียวภาคกลาง

2.ใบพลูเหลือง

3.ใบพลูใต้หวัน

4.ใบพลูเขียวภาคใต้

ตลาดที่รองรับก็มีประเทศออสเตรเรีย ใต้หวัน สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ราคาขายกิโลกรัมละ 80-100 บา ท ในแต่ละวันจะขายประมาณ 500-600 กิโลกรัม ไม่รวมตลาดต่างประเทศ ถ้ารวมต่างประเทศด้วยก็ตกวันละ 1000 กิโลกรัม

ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์คือใช้กินหมากเป็นส่วนใหญ่และเครื่องเซ่นไหว้ในวันสำคัญ พิธีบวงสวงต่างๆ

สายพั น ธุ์ของพลุที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละที่ ซึ่งความต้องการในแต่ละช่วงก็แตกต่างกัน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ตัวอย่ างที่ประเทศใต้หวัน ต้องการเฉพาะพลูใต้หวันเท่านั้น ส่วนใหญ่คนที่กินพลูเป็นกลุ่มคนที่ใช้แรงงา น จุดที่เป็นพืชเศษฐกิจที่ตลาดใต้หวันต้องการคือ ใต้หวันมีพายุไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้โรงเรือน ต้นพั น ธุ์ต่างๆ เสียหายมาก จึงต้องย้ ายฐานมาปลูกที่ประเทศไทย

ต้นพลูจะเพราะชอบอากาศร้อนชื้นเหมาะแก่การปลูกใบพลู ในส่วนของราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 200-250 บา ทต่อกิโลกรัม แต่ถ้าเป็นบ้างช่วงพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 400 บา ท

แต่ถ้าเป็นช่วงที่ใต้หวันไม่มีพายุหรือมรสุมพลูที่ใต้หวันก็มาปริมาณมากและเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จึงทำให้การส่งออกน้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกหลายๆ สายพั น ธุ์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการสร้างรายได้ในแต่ละวัน

การเก็บใบพลูนั้นเราจะใช้มือเท่านั้นในการเก็บจะไม่ใช้เครื่องจักรใดๆ ในการช่วยเก็บ เพราะการใช้มือเก็บจะสามารถเลือกขนาดของใบพลูได้ตามที่เราต้องการ

เทคนิคในการเก็บใบพลูนั้น หลังจากที่เก็บใบพลูแล้ว เราก็จะเด็ดกิ่งที่ย าว ออกเพื่อให้กิ่งอื่นๆ เพราะจะทำให้กิ่งอื่นๆสร้างใบให้สวยและใบใหญ่

หลังจากเก็บใบพลูเสร็จแล้ว เราก็จะทำการล้าง จากนั้นก็จะนำไปคัดขนาดของใบพลูจะดูจากขนาดของใบพลูเป็นหลักและต้องอาศัยความชำนาญพอสมควร

ทำการตัดขั้วของใบพลูออก ถ้าไม่ตัดจะทิ่มส่วนของใบทำให้แตกได้

จากนั้นเราจะห่อด้วยกระดาษเพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้พลูนั้นใบเหี่ยวขณะที่เราทำการขนส่งครับ

เราจะเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณ 16 องศาเซลเซียส

หลักการดูแลรักษาต้นพลู

เราจะทำการทำปุ๋ยจากต้นอ้อย ซึ่งขั้นตอนการทำเราจะทำการบดอ้อยให้ละเอียดก่อนและทำเป็นกองขึ้นมาและจะทำส่วนผสมเพื่อทำให้ต้นอ้อยเกิดการย่อยสลายด้วยส่วนผสมของน้ำ 18 ลิตร

กากน้ำตาล 1 ลิตร

EM 1 ลิตร

ผสมให้เข้ากัน แล้วทำการรดที่กองปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากัน สูตรนี้จะทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี ให้ปุ๋ยเกิดการย่อยสลายตัว

จากนั้นนำไปโรยบริเวรร่องของต้นพลูแล้วทำการไถกลบปุ๋ยให้กลบอยู่ในดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นพลู

เราจะทำแบบนี้ในระยะเวลา 1 ปีต่อครั้งครับ ต้นพลูก็จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ใบสวย เขียวและดกครับ

เมื่อเราสังเกตใบพลูบางใบ จะมีการทำ ล า ยของเ ชื้ อร าทำให้ใบพลูมีสีน้ำตาลต้องทำการเด็ดทิ้งทันทีและเอาออกจากสวน ทำลายด้วยการเ ผ า เพื่อไม่ให้แพร่เ ชื้ อกลับมาที่สวน

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box