Sunday, 3 March 2024

ปลูก “ผักกูด” แซมในสวนกล้วย เก็บผักข ายร ายได้ 1,000 ต่อวัน

แม่เผียนเจ้าของสวนผักกูดที่ปลูกแซมในสวนกล้วย ในแปลงยางพารา อ่านแล้วงงมั๊ยค่ะ พืชชนิดไหน เป็นพืชหลัก พืชชนิดไหนเป็นพืชเสริมก็ไม่ทราบค่ะ แต่ทุ กอย่างโตไปพร้อม ๆ กันด้วยความงดงาม

ผักกูด เป็นพืชที่ชอบความชื้นสูง ชอบน้ำ โดยตามธรรมชาติจะอยู่ตามริมห้วย ริมลำธาร ที่น้ำใสไหลเย็น ริน ๆ เมื่อความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น การเก็บยอดผักกูดมาข ายก็ไม่พอกับความต้องการของตลาด จนต้องนำมาขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยนำมาปลูกในพื้นที่สวนยางพารา

โดยทั่วไปสวนยางพาราทางภาคใต้จะปลูกกล้วยแซม เพื่อจะได้มีร ายได้จากการข ายกล้วยก่อนที่จะได้ก รี ดยาง แม่เผียน…ปลูกผักกูดแซมในสวนกล้วยในสวนยาง….เริ่มจากหาต้นพันธุ์มาปลูก ระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ 1 ฟุต ใช้ไม้ปัก เพิ่มนำต้นลงปลูก

ควรกำจั ดวั ชพืชออกให้หมดก่อน หากดินขาดธาตุอาหารก็ควรบำรุงดิน ด้วยมูลไก่+แกลบ หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน หลังจากนั้นนำต้นมาปลูก ซึ่งจะมี 2 วิธีคือ

1ต้นอ่อน แยกมาปลูกทันที หรือ 2เหง้าน้ำมาปักลงหลุม ซึ่งต้องบีบดินที่โคนให้แน่น ภาพด้านบนจะสังเกตเห็นต้นเล็ก ๆ ที่เกิดบริเวณปลายราก เลือกต้นสมบูรณ์แยกมาปลูก หรือ จะเอาเหง้ามาปลูกก็ได้หลักจากปลูกแล้ว ก้านเดิมจะเหี่ยวเฉาไป แต่ยอดใหม่ก็จะทยอยออกมาให้ชื่นชม

ระยะแรกที่ปลูกหากแดดจัดควรมีสแลนบังแสงให้เค้าสักหน่อย แต่หากปลูกที่แสงรำไรก็ไม่ต้องมีสแลนก็ได้ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ น้ำ ให้น้ำทั้งเช้าและเย็น ทุ กวัน

ระยะนี้อย่าลืมกำจั ดวั ช พืชนะคะ อายุได้ประมาณ 1 เดือนก็ให้ปุ๋ยอีกครั้งนึง เน้นอินทรีย์ค่ะ ปุ๋ยเ คมีน้องผักกูดบอกว่าไม่ค่อยชอบ จนอายุประมาณ 4 เดือนก็สามารถเก็บยอดมารับประทานได้ ยอดผักกูด สามารถทยอยเก็บได้ เรื่อย ๆ เป็นร ายได้ร ายวัน ที่แม่เผียน วัย 60 กว่า ถ้าหากไม่ได้เดินทางไปไหน แม่จะต้องเก็บผักกูดพร้อมกัน 2 ตา-ยายวันละไม่ต่ำกว่า 30 กก. ทุ กวัน เพราะแม่มีพื้นที่ปลูกผักกูดเกือบ 5 ไร่ ที่ปลูกแซมทั้งในสวนไผ่ สวนกล้วย สวนยางพารา

ระบบสปริงเกอร์ต้องสมบูรณ์ ใช้งา นได้ตลอด กล้วยก็งาม ต้นยางพาราก็งาม การเก็บยอดผักผักกูดสามารถเก็บไปได้เรื่อย ๆ จน3-4 ปี หากยอดอ่อนเริ่มสั้นลง แม่เผียนก็จะทำการ “เหยียบ” ต้นเก่าให้ล้ม ไม่นานก็จะมีต้นใหม่แต กมาอีก แม้แต่ต้นเก่าก็ยังแต กยอดออกมาอีก

เรียกได้ว่าปลูกแค่ครั้งเดียวก็สามารถขยายพันธุ์ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน มอบเป็นมรดกต กทอดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้ นสุด ในแต่ละวัน 2 ตา-ยายบอกว่า สามารถทำร ายได้ อย่างต่ำ 700-1000 บ า ท ขึ้นกับแรงกาย อันที่จริงแรงกายยังสู้ แต่ลูก ๆ สั่งห้าม ไม่ให้โหมหนักเกินไป หากวันไหนเก็บยอดเกิน 40 กก. ลูกจะตั ดผักกูดทิ้ ง (ไม่อยากให้แม่ทำงา นหนัก)

แม่เผียนทั้งข ายต้นพันธุ์ ทั้งยอดผักกูด ส่งแม่ค้าเจ้าประจำ ซึ่งจะไม่ค่อยมีเวลาไปไหนบ่อยนักนอกจากจะไปเยี่ยมลูกหลาน

ขอขอบคุณที่มา : bansuanporpeang.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box