Friday, 1 March 2024

“นุช ปรียานุช” ในวัย 58 ปี ทิ้งชี วิ ตในเมืองกรุง อยู่กับคนรักบนดอย

“นุช ปรีย านุช” ในวัย 58 ปี ทิ้งชี วิ ตในเมืองกรุง อยู่กับคนรักบนดอย สำหรับ นุช ปรีย านุช ปานประดับ ภรรย าของ อาตู่ นพพล กับเรื่องราวชี วิ ตที่หันไปอยู่บนดอยกันทั้งคู่

อาตู่ ได้มาเปิด สาเหตุย้ายช่อง บริษัทถึงขั้นวิกฤต ยังได้เผยถึงคู่ชี วิ ตที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดภรรย ามีช่วงเปลี่ยนถ่ายเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะหนัก ตอนนั้นกับบริษัทหนักแทบจะล้ม

อาตู่เผยว่า ตนเกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงเป็นนักพากย์อยู่ในวงการแล้ว เราเลยรู้จักนักแสดงทั้งหมด รู้จักเหตุการณ์ในวงการทั้งหมด เคยเห็นมาแล้วคนที่อยู่สูงสุดลงมาอยู่ต่ำสุด กับต่ำสุดไปสู่สูงสุดชี วิ ตเข าเป็นยังไง

นอกจานี้ยังเล่าว่า เวลามีปัญหาคนข้างกาย คือ นุช ปรีย านุช ภรรย า ให้กำลังใจยังไงต้องสู้ต้องไปต่อ สองคนช่วยกัน ต่างคนต่างช่วยกันเพราะถ้ามีอะไรกระทบเข้ามาในงา นบริษัทหมายถึงกระทบทั้งคู่

นอกจ า กภรรย าของอาตู่จะสู้กับวิกฤติบริษัทแล้ว เข าสู้กับการเจ็บไข้ได้ป่ว ยของเข าทั้งหลาย เข าก็สู้มาเป็นเวลานานหลายปี  โดยล่าสุดนี้ดีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นมาก จ า กที่เคยเดินไม่ได้อยู่ 2 ปี ไปรักษาชี วิ ตต้องอยู่กับรถ จ นกระทั่งเดินได้

แหล่งที่มา : fannews

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box