Friday, 1 March 2024

ไอเดียเจ๋ง! กังหันสูบน้ำ สูบน้ำแบบฟรี โดยไม่ใช้ไฟฟ้าได้ แบบ 24 ชม.

กังหันลมสูบน้ำ ใช้ลมเป็นพลังงา นหรือต้นกำลังในการสูบน้ำ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน สามารถสูบน้ำได้ทุกแหล่งน้ำและบ่อบาบาลความลึกถึง 30 เมตร โดยเป็นทั้งกังหันลมสูบน้ำและกังหันลมส่งน้ำในตัวเดียวกัน

กังหันลมสูบน้ำนั้นมีความทนทานต่อภัยภิบัติทางธรรมชาติ , ฟ้าผ่า และน้ำท่วม

โดยตัวกังหันลมสูบน้ำเองนั้นมีความโดดเด่นและสวยงาม จึงสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์หรือจุดเด่นในพื้นที่ ทำให้ภูมิทัศน์ดูสวยงามได้อีกด้วยกังหันสูบน้ำ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ได้นำมาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยด้วยการนำเอาอุปกรณ์ใหม่ๆมาสร้าง ช่วยลดระยะเวลา ลดต้นทุนในการสร้าง และมีอายุการใช้งา นที่นานขึ้น

โดยกังหันสูบน้ำนี้จะสูบน้ำได้แรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่าน

โดยหลักการทำงา นนั้น อาศัยพลังงา นน้ำในการขับเคลื่อน ขอเพียงแค่ติดตั้งไว้ในคลองน้ำ หรือ ลำธาร ที่มีน้ำไหลผ่านเพียงเท่านั้นก็สามารถทำงา นได้แล้ว

โดยการทำงา นของกังหันสูบน้ำนี้เวลาน้ำไหลผ่าน จะมีแรงผลักใบพัดของกังหัน ทำให้กังหันหมุน

ดังตัวอย่างแบบจำลองในรูป กระแสน้ำจะไหลแล้วผลักใบของกังหันให้กังหันหมุน ที่กังหันจะมีท่อปลายเปิดคอยกวักน้ำเข้ามา แล้วน้ำจะไหลผ่านท่อและม้วนเข้าไปตามขุดท่อ

เมื่อน้ำอยู่ในขดท่อและกังหันหมุนต่อไปเรื่อยๆ น้ำที่เข้ามาใหม่ก็จะดันน้ำที่อยู่ในท่อเก่าเข้าไปเรื่อยๆ เกิดเป็นแรงดันน้ำในท่อ น้ำก็จะถูกลำเลียงส่งออกมาตามท่อที่ต่อเอาไว้

ไหลออกมาสู่บ่อพักน้ำที่เตรียมเอาไว้ เพื่อเตรียมเอาไปใช้ในการเกษตร ในสวน หรือ รดแปลงผักต่อไป เป็นพลังงา นฟรีจากธรรมชาติ ที่ใช้แรงน้ำเป็นตัวขับเคลื่อน

แรงดันของน้ำที่สูบออกมาได้ขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน้ำที่ใช้ในการขับเคลื่อนใบพัด ดังตัวอย่างนี้ดัดแปลงคลองน้ำให้แคบลงโดยการทำกำแพงปูนบีบคลองน้ำเข้ามา น้ำที่ไหลผ่านตรงส่วนนี้จึงไหลเร็วและแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้สูบน้ำได้แรงขึ้น ด้วยกำลังขนาดนี้สามารถสูบน้ำขึ้นไปใช้ในที่สูงได้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เพจวิชาชี วิ ต

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box