Saturday, 13 April 2024

วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณทำอย่างไรให้เป็นที่รักของลูกหลาน

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เว็ปไซต์ ที่รวบรวมเรื่องเล่า ในอดีต และในปัจจุบัน ที่มีประโยชน์ความรู้รอบตัว ธรรมมะ การทำบุญกุศลมากมายเอาไว้ที่เพจ เกษตรมีบุญ อย่างเรื่องวันนี้เราจะนำเรื่องดีๆของผู้ใหญ่ในวัยเกษียณคือการได้อยู่กับลูกหลานและครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุข เพราะนอกจากจะได้พึ่งพาลูกหลานย ามป่ ว ยไข้ การได้อยู่ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจะเป็นกำลังใจชั้นยอดที่จะสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและเป็นแรงใจให้ผู้ใหญ่มีความสุขในชี วิ ตบั้นปลายค่ะแต่การที่จะมีชี วิ ตอย่างมีความสุขเช่นนั้นผู้ใหญ่วัยเกษียณเองก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งกายและใจเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จะไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานให้ดี เพื่อชี วิ ตเกษียณในฝันที่ต้องการ ส่วนจะต้องเตรียมพร้อมในด้านใดบ้ าง วันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะ

  1. เลี้ยงง่าย อยู่ง่ายไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล นอกจากผู้ใหญ่ที่ขี้วีน ผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตัวเองและทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็สร้างความลำบากใจให้แก่ลูกหลานไม่แพ้กันค่ะ พึงระลึกไว้เสมอค่ะว่าไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเราไปทุกเรื่อง ต้องฝึกโ อ นอ่อนผ่ อ นตามไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่บ้ าง แล้วชี วิ ตหลังเกษียณของคุณจะมีแต่ความสุข และแวดล้อมไปด้วย ลูกหลานที่อย ากจะเข้าหาและเอาอกเอาใจคุณค่ะ นี่คือชี วิ ตหลังเกษียณที่คุณต้องการใช่ไหมคะ
  2. เตรียมพร้อมด้านสุ ข ภ า พกายให้แข็งแรง“อโ ร คย า ปรมาลาภา : ความไม่มีโ ร คเป็นลาภอันประเสริฐ” เมื่อเราเข้าสู่วัยที่มีอายุมาก ความเ จ็ บป่ ว ยย่อมเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ หากเ จ็ บป่ ว ยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังพอทำเนา แต่ถ้าต้องเ จ็ บป่ ว ยจนกลายเป็นคนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้นคงไม่สนุกแน่ เพราะนอกจากตัวคุณเองจะแ ย่ก็ยังกลายเป็นภาระแก่ลูกหลานอย่างเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นคุณต้องดูแลเตรียมความพร้อมด้านสุ ข ภ า พกายให้ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอ าห า รที่มีประโยชน์และเลี่ยงความเสี่ ยงที่จะบั่ นท อ นสุ ข ภ า พทุกชนิด เพียงเท่านั้นนอกจากคุณจะใช้ชี วิ ตหลังเกษียณอย่างมีความสุขคุณก็ยังไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานอีกด้วยค่ะ
  3. การเ งิ นต้องมั่นคงมากพอที่จะดูแลตัวเองและเป็นที่พึ่งพาของลูกหลานได้ ชี วิ ตหลังเกษียณของคุณจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีหากคุณมีฐานะทางการเ งิ นหลังเกษียณที่มั่นคงมากพอที่จะจัดการดูแลตัวคุณเองและยังสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ลูกหลานได้ค่ะ เชื่อเหลือเกินค่ะว่าอีกหนึ่งความสุขของผู้ใหญ่ในวัยเกษียณนอกจากการใช้ชี วิ ตท่ามกลางลูกหลานที่แวดล้อมแล้ว การได้เห็นลูกหลานมีค ว า ม มั่ นคงในชี วิ ตก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณก็คงอย ากจะเห็นเช่นกัน นอกจากตัวคุณเองที่มีความมั่นคงมากพอแล้ว การได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหลานที่ลำบากตามสมควร สิ่งเหล่านี้ก็มีค่าทางจิตใจต่อตัวคุณเองมาก ๆ แล้วค่ะ
  4. สุ ข ภ า พกายดี สุ ข ภ า พใจก็ต้องดีด้วยผู้ใหญ่ที่ขี้วีน ขี้เหวี่ยง อารมณ์แปรปรวนย่อมไม่มีใครอย ากเข้าใกล้ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าชี วิ ตหลังเกษียณคุณต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์ที่อาจทำให้รู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์เนื่องจากไม่ได้ออกไปทำงา นอีกแล้ว พอเวลาว่างเยอะคุณก็ฟุ้งซ่าน คิดมาก ขี้น้อยใจจนแปรเปลี่ยนกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนขึ้น ๆ ลง ๆซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีเอาเสียเลยนะคะ เพราะจะกลายเป็นว่าคุณจะทำให้ลูกหลานกระเจิงจนไม่มีใครอย ากเข้าใกล้ และสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาไปในที่สุด ทางแก้ก็คือต้องฝึกให้ตนเป็นคนอารมณ์ดีและสร้างเสียงหัวเราะให้กับลูกหลานตลอดเวลาค่ะ หากิจกรรมหรืองา นอดิเรกย ามว่างทำบ้ างหรือไปพบปะเพื่อนฝูง ก็จะช่วยลดความฟุ้งซ่านและคลายความเหงาได้อย่างดี ลองดูนะคะแล้วลูกหลานจะอย ากเข้าหาและอย ากอยู่ใกล้ ๆ คุณ อ่ า นบทความ ปรับชี วิ ตสมดุลหลังเกษียณ
  5. มีมรดกตกทอดช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ลูกหลานการจะมีมรดกตกทอดแก่ลูกหลานหรือไม่ มันไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้ลูกหลานรักคุณมากขึ้นกว่าเดิมเลย เพราะถึงอย่างไรการดูแลคุณในวัยที่คุณอาจไม่แข็งแรงเหมือนเก่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากเช่นเดิมก็คือหน้าที่ที่ลูกหลานพึงกระทำต่อคุณอยู่แล้ว แต่การที่คุณจะมีทรัพย์สินที่จะกลายเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานได้ สิ่งนี้คือคุณค่าทางจิตใจที่มีผลต่อคุณโดยตรงเลยมากกว่าค่ะ แน่นอนว่าคุณย่อมไม่อย ากให้ลูกหลานต้องลำบากเมื่อคุณไม่อยู่แล้ว หากคุณมีมรดกที่ส่งต่อไปให้พวกเขาได้ คุณจะได้สบายใจว่าในภายภาคหน้าเมื่อคุณต้องจากไปก่อนพวกเขาจะได้มีหลักประกันความมั่นคงในระดับหนึ่ง
  6. ดูแลพึ่งพาตัวเองได้ไม่ไปรบกวนลูกหลานเกินความจำเป็นเมื่อคุณเข้าสู่วัยเกษียณ นั่นก็แปลว่าลูก ๆ ของคุณก็กำลังเข้าสู่วัยสร้างเ นื้ อสร้างตัวมีครอบครัวซึ่งก็ต้องมีภาระที่ต้องจัดการดูแลอยู่แล้ว แน่นอนค่ะว่าในวัยเกษียณเช่นคุณ คุณย่อมหวังพึ่งพาลูกหลานให้ช่วยดูแลและช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปรบกวนลูกหลานไปเสียทุกเรื่องจริงไหมคะหากเรื่องใดที่คุณพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ควรจะช่วยเหลือตัวเองก่อนเว้นเสียแต่เรื่องนั้นคุณจะไม่สะดวกหรือจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากลูกหลานจริง ๆ หากคุณทำได้เช่นนี้นอกจากจะไม่เป็นการสร้างภาระให้ลูกหลานจนเกินไป ยังเป็นความภูมิใจในตัวเองว่าตัวคุณก็ยังพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระของคนอื่น
  7. มีธุรกิจที่จะส่งต่อความมั่นคงให้แก่ลูกหลานนอกเหนือจากการส่งต่อมรดกให้แก่ลูกหลาน การส่งต่อธุรกิจให้แก่ลูกหลานก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ยิ่งในปัจจุบันคุณไม่ต้องล งทุ นนับหนึ่งในการสร้างธุรกิจใหม่ที่โอกาสจะเจ๊งมีมากพอ ๆ กับโอกาสแห่งความสำเร็จ เพราะในปัจจุบันมีธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ให้คุณเลือกล งทุ นและส่งมอบต่อไปยังลูกหลานได้ขอเพียงคุณให้เวลาในการเฟ้นหาแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคง มีระบบการจัดการที่ดี มีเป้าหมายในการล งทุ นทำกิจการในระยะย าว อย่างแฟรนไชส์เดอะวอฟเฟิล เพียงเท่านั้นนอกจากจะสร้างความมั่นคงให้แก่คุณแล้ว คุณยังสามารถส่งต่อความมั่นคงนี้ไปยังลูกหลานได้อีกนะคะ น่าสนใจไหม?การมีชี วิ ตหลังเกษียณที่มีความสุขคือการได้อยู่ร่วมกับลูกหลาน แต่ความสุขมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าหากคุณได้รับคนรัก ความดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มเปี่ยมจากลูกหลาน คุณอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกเขามากเลยเพราะสิ่งที่คุณได้รับเพียงเท่านี้มันก็ทำให้หัวใจของคุณพองโตและแช่มชื่นในหัวใจ

อย่างล้นเหลือแล้ว นี่แหละค่ะชี วิ ตหลังเกษียณในฝันอย่างแท้จริง

ขอบคุณที่มา : thewafflesupply

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box