Saturday, 2 March 2024

ร่วมอนุโมทนาบุญ “เจ้แมว” ถวายที่ดิน 15 ไร่ สร้างวัดเพื่อเป็นธรณีสงฆ์

09 Jul 2022
24

วันพุธที่ 3 พย.64 เจ้แมวและพี่หยีได้ทำงา นถวายให้ #หลวงปู่ดู่ ตาม #สัจจะวาจาที่เคยอธิษฐานไว้ คือเป็น #สะพานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชี วิ ตนำน้องน้ำและหลวงพี่ณรงค์เข้าพบ #หลวงตาม้า เพื่อนำถวายที่ดิน 15 ไร่ 3 งา น 38 ตารางวา ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ขอถวายให้หลวงปู่โดยผ่านทางหลวงตาม้า ตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุ กประการ (ที่ดินด้านหลังหลวงตาค่ะ) เพื่อหวังว่าที่ดินแห่งนี้จะได้เป็นสถานปฏิบัติธรรมของคนที่อยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และใกล้เคียงและคนต่างจังหวัด ได้มาปฏิบัติธรรมร่วม #หล่อหลวงปู่ดู่ และ สวดมนต์ภาวนาบทพระมหาจักรพรรดิดั่งหลายๆ สาขาของหลวงตาค่ะ

เรามอบถวายโฉนดที่ดิน #ครุฑแดง กันแบบชาวบ้านคนธรรมดาที่ไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์ใดๆ ทั้งสิ้น! ที่คนอื่นมองภายนอกเหมือนเป็นคนไม่มีอะไร? แต่ #ใจใหญ่กว่าที่คิด เราไม่มีพิธีรีตรองใหญ่โตเหมือนใครใดๆ ทั้งสิ้ น! แต่เราทำทุ กอย่างด้วย #จิตอันเป็นบริสุทธิ์ที่สุด จิตที่อยากจะถวาย #จิตที่เป็นผู้ให้ที่แท้จริง ให้เป็น #ธรณีสงฆ์ ให้เป็น #สมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปชั่ วกาลนานเทอญ ให้อยู่เป็นพันปีหมื่นๆ ปีจนกลายเป็นผงธุลี สาธุๆๆ

เจ้แมวพี่หยีพร้อมครอบครัว ขออนุโมทนาบุญกับน้องน้ำและหลวงพี่ในทุ กๆ บุญที่ได้กระทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ตลอดชี วิ ตด้วยค่ะ สาธุๆๆ

เจ้สารภาพเลยค่ะว่า #ปลื้มใจ #อิ่มบุญอิ่มใจ เป็นที่สุดที่น้องน้ำพูดว่าได้ปรึกษากันกับครอบครัวแล้ว ต้องการถวายที่ดินยกให้หลวงปู่ดู่โดยมีหลวงตาม้าเป็นผู้รับมอบแทน และคนที่คิดถึงคนแรก! คนเดียวที่จะช่วยเป็นสะพานบุญ และเป็นธุระจัดการนำเรียนหลวงตาต้องเป็น #เจ้แมวกิฟฟารีน เท่านั้น!

กัลยามิตรสายบุญของเรา ร่วมอนุโมทนาบุญได้บุญเสมือนกันทุ กประการค่ะ สาธุๆๆ บุญใดอันพึงมี บุญใดที่เจ้แมวและครอบครัว #สะสมเสบียงบุญกันก่อนต า ย มาเรื่อยๆ ตลอดชี วิ ต ขอบุญนั้นส่งผลให้ลูกๆ คือ พี่ฟิล์มและน้องสายฟ้า มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมหวังดั่งปรารถนาทุ กๆ ประการ ไปอยู่แห่งหนตำบลไหน ในประเทศหรือต่างประเทศ ก็ขอให้มีแต่คนรักและเมตตาเอ็นดูค้ำจุนเกื้อหนุนลูกๆ ของแม่แมวและป๊ะป๊าหยีด้วยเทอญ สาธุๆๆ

ขอบคุณที่มา : สุนทรี มหาวงศ์

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box