Saturday, 2 March 2024

ปลูกผักเสี้ยน ดองข าย สร้างร ายได้เดือนหลายหมื่นบ าท

ผักเสี้ยน เป็นผักพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่คนไทยรู้จักและนำมาประกอบอาหารตั้งแต่ยุคโบราณ ผักเสี้ยนเป็นผักที่ไม่นิยมนำมารับประทานสดๆ แต่จะนำมาแปรรูปโดยการดอง ผักเสี้ยนดองเป็นที่นิยมของสังคมไทยมานานแล้ว ไม่ว่าเป็นสังคมชนบท สังคมเมืองการปลูกผักเสี้ยน

การดองผักเสี้ยนสร้างร ายได้ให้กับเกษตรกรมามากต่อมากแล้ว เป็นสินค้าที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เป็นช่องทางการทำกินอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ

การปลูกผักเสี้ยน

เริ่มจากการเตรียมดิน โดนไถดะตากดินไว้ 7-10 วัน และไถแปรอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับปรับปรุงดินโดยเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือรดราดด้วยปุ๋ยหมักน้ำ นำเมล็ดผักเสี้ยนหว่านลงไป โดยใช้ประมาณ 3 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ไร่ รดน้ำให้ชุ่ม

ประมาณ 7 วัน ก็จะผลิยอดออกมา หลังจากนั้นผักเสี้ยนโตขึ้นประมาณ 3-4 นิ้ว หากใช้น้ำหมักชีวภาพเสริมทุกๆ 7 วัน จะทำให้ต้นผักเสี้ยนสมบูรณ์และเติบโตเร็วขึ้น

โดยปกติเมื่อผักเสี้ยนอายุ 40 วัน ก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว ในพื้นที่ 1 ไร่ การเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งจะไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรกแล้ว การเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปก็เว้นประมาณ 3-4 วัน ก็เก็บเกี่ยวรอบถัดไปได้

หลังจากเก็บเกี่ยวควรรดน้ำให้ชุ่ม พืชที่เก็บเกี่ยวยอดย่อมต้องการน้ำมาก หากการให้น้ำใช้ระบบสปริงเกลอร์จะดีที่สุด และปล่อยน้ำหมักชีวภาพไปตามท่อน้ำ สปริงเกลอร์ ก็จะสะดวกและประหยักเวลา แต่ต้องลงทุนเพิ่มอีกซักนิด แต่ครั้งเดียว

การเก็บเกี่ยวผักเสี้ยน

ควรเก็บเกี่ยวในตอนเช้า ขนาดความยาวของยอดควรเป็น 3-4 นิ้ว เดือนหนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ 10 ครั้ง และเก็บเกี่ยวได้นา 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาเมื่อต้นผักเสี้ยนแก่ ให้ผลผลิตน้อยก็ไถทิ้ งโดยไถ 2 ครั้ง เหมือนครั้งแรก แต่ครั้งนี้ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์

เนื่องจากก่อนไถทิ้ งเราปล่อยให้ผักเสี้ยนเป็นดอก และ ออกฝักให้แก่จัด ฝักเหล่านั้นก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เราต่อไป ทำอย่างนี้ได้ประมาณ 3 ครั้ง หรือ 3 รอบหลังจากนั้นให้ไถทิ้ งแล้งสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว เป็นการพักดินและปรับปรุงดินใหม่

ทุกครั้งที่มีการไถพรวนจะต้องเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อปรับปรุงดินให้พร้อมที่จะช่วยสร้างความเจริญให้แก่ต้นผักเสี้ยน เมื่อต้นผักเสี้ยนเจริญเติบโตดีก็หมายถึงร ายได้ของเราก็จะเจริญเติบโตตามไปด้วย

วิธีดองผักเสี้ยน

การดองผักเสี้ยนก็นำผักเสี้ยนที่ตักมาใหม่ มาล้างนํ้าให้สะอาด แล้วนำไปผึ่งแดดหรือผึ่งลมให้พอหมาดๆ ขณะเดียวกัน ก็เตรียมน้ำดองภาชนะที่ใช้ควรเป็นโอ่งมังกร ใสน้ำสะอาดลงไปครึ่งโอ่ง ใส่เกลือลงไป 3 กิโลกรัม ใส่น้ำตาลทร ายขาวลงไป 2 กิโลกรัม ละลายให้เข้ากัน ชิมน้ำให้เค็มอมหวานนิดหน่อย

ถ้าเค็มมากก็ไม่ดี ถ้าอ่อนเค็มมากก็ไม่ได้ เกษตรกรควรทดลองทำ เมื่อปรับปรุงได้มาตรฐานแล้ว ให้ทำเป็นสูตรผักเสี้ยนกี่กิโลกรัม น้ำกี่ลิตร น้ำตาลกี่กิโลกรัม เกลือกี่กิโลกรัม

เมื่อเตรียมน้ำเสร็จแล้วก็นำผักเสี้ยนแช่ลงในโอ่ง โดยกดให้มิดน้ำ ปิดฝาโอ่งทิ้ งไว้ในที่ร่ม การดูแลผักเสี้ยนที่ดองไว้ให้พลิกกลับทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น การดองผักเสี้ยนเมื่อครบ 48 ชั่วโมง ก็แยกผักเสี้ยนออกข ายได้แล้ว

ผักเสี้ยนดิบ 1 กิโลกรัม เมื่อดองแล้วใส่ถุง 5 บ าท ได้ 8 ถุง ก็เท่ากับ 40 บ าท ผักเสี้ยน 1 ไร่ ตั ดได้แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม หากข ายปลีกเท่ากับกิโลกรัมละ 40 บ าท ก็จะได้เ งิ น 4,000 บ าท หากข ายส่งต กราคากิโลกรัมละ 30 บ าท ก็เท่ากับ 3,000 บ าท เดือน 1 ตั ดได้ 8-10 ครั้ง คิดแค่ราคาส่ง ก็มีร ายได้แล้ว เดือนละ 24,000 บ าท

แหล่งที่มา : me-panya

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box