Tuesday, 5 December 2023

สูตรทำหัวเชื้ อจุลินทรีย์ ( EM ) นำไปทำฮ อร์โม นชีวภาพ ทำน้ำสกั ดชีวภาพ ทำปุ๋ยหมัก หมักดิน ปรุงดิน

สูตรทำหัวเชื้ อจุลินทรีย์ ( EM) ใช้หมักอะไร ก็ย่อยส ล ายเร็ว สามารถนำไปหมัก หรือนำไปทำน้ำหมักชีวภาพต่างๆ เช่น น้ำหมักซาวข้าว น้ำหมักยอดพืช น้ำหมักผลไม้ และน้ำหมักอื่นๆอีกมากมาย หรือจะนำไปทำฮอร์โมนชีวภาพ ทำน้ำสกั ดชีวภาพ ทำปุ๋ยหมัก หมักดิน ปรุงดิน หัวเชื้ อจุลินทรีย์ ( EM ) สูตรนี้ ใช้หมักอะไร ก็ย่อยสลายเร็ว…เรามาดูวิธีทำกันครับ

ส่วนผสม

1 น้ำมะพร้าว 1 ลูก

2 นมเปรี้ยว 1 ขวด

3 น้ำแป้งข้าวหมาก 1 ช้อนโต๊ะ

4 ซีอิ้วดำหรือซีอิ้วหวาน 1 ช้อนโต๊ะ

5 เหยือกน้ำ

6 ขวดพลาสติก ( แนะนำขวดน้ำอัดลม ป้องกันการระเบิด )

วิธีทำ

1 เทส่วนผสมทั้งหมดลงในเหยือก แล้วคนให้เข้ากัน

2 เทใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ ( อย่าเทเต็มขวด ให้เหลือช่องว่างไว้อย่างน้อย 1/4 )

3 ปิดฝาขวดให้แน่น ห้ามเปิดฝาขวดเด็ดขาด

4 หมักทิ้งไว้ 7 วัน เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดด

5 ครบ 7 วันแล้ว สามารถนำไปใช้หมักได้เลย

การนำไปใช้

หัวเชื้ อจุลินทรีย์ (EM) ตัวนี้เป็นสารตั้งต้น มีความเข้มข้นมาก สามารถนำไปหมัก หรือไปทำน้ำหมักต่างๆ เช่น น้ำหมักซาวข้าว น้ำหมักยอดพืช น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักปลา หรือนำไปหมักเศษพืช หมักเศษอาหาร หมักดินปรุงดิน ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำฮ อร์โ มน ทำน้ำสกั ด ทำปุ๋ยน้ำ ฯลฯ หัวเชื้ อจุลินทรีย์ (EM) ตัวนี้ จะทำให้การหมักเป็นเร็วมากขึ้น ย่อยสลายเร็วขึ้น และเป็นหัวเชื้ อที่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทั้งนั้น

ข้อควรระวัง การหมักก่อให้เกิดแก๊ส แนะนำให้ใช้ขวดน้ำอัดลม ป้องกันการระเบิ ด และเวลาเปิดฝาขวดใช้งา น ให้เปิดช้าๆ คลายฝาขวดออกทีละนิด ให้แก๊สค่อยๆออกให้หมด

-น้ำมะพร้าว จะมี

1 น้ำตาล ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ หรือไซโตไคนิน เพื่อเลี้ยงเชื้ อจุลินทรีย์

2 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แต่มันไม่ชอบแสงแดด เวลาเทลงในดิน จุลินทรีย์ตัวนี้จะมุดลงดินเพื่อหนีแสง อาหารของมันคือสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูล สิ่งที่หมิ่นๆเน่าๆ และเมื่อไปเจอมูลสัตว์ที่หมิ่นเน่า จุลินทรีย์ตัวนี้จะทำให้ห ายหมิ่น เมื่อไปเจอดินแข็งๆ ดินดานๆ มันจะย่อยสลายให้เป็นดินร่วน หรือปุ๋ยที่อัดแน่นทับถมมานาน มันจะย่อยสลายปุ๋ยออกมา

-นมเปรี้ยว จะมีจุลินทรีย์

1 แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) มีหน้าที่กินเชื้ อโรค

2 สเตรปโตคอกคัส (Streptococcus) สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้พืชต้นไม้

3 ลิวโคนอสตอก (Leuconostoc) ทำให้น้ำหมักหอมน่าใช้

-น้ำจากข้าวหมากจะมีจุลินทรีย์ที่ต้องการ คือ ยีสต์

-ซีอิ้วดำ หรือซีอิ้วหวาน มีหน้าที่พรางแสงให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไม่ให้โดนแสงแดด

สูตรทำหัวเชื้ อจุลินทรีย์ ( EM ) นำไปทำฮ อร์โม นชีวภาพ ทำน้ำสกั ดชีวภาพ ทำปุ๋ยหมัก หมักดิน ปรุงดิน  ทำได้หลากหลาย

สูตร ร.ต.อ สามารถ นารถสูงเนิน เครดิต

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box