Tuesday, 16 April 2024

5 ไม้เศรษฐกิจ ราคาพุ่งสูงขึ้นทุกปี ยิ่งปลูกไว้นานมูลค่ายิ่งเพิ่มพูลมหาศาล

การปลูกต้นไม้ไว้เป็น มรดกให้ลูกหลๅน ในอนาคต ลูกหลานจะไม่ลำบาก ไปดูกันว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง ที่ควรหามาปลูกไว้ ยๅมเกษีย หรือพื้นที่ว่างเปล่า จะได้ใช้ชี วิ ตอย่ๅงสุขสบาย

กฏหมายใหม่ได้ถูกปรับแก้ให้ ‘ไม้ทุกแบบที่ขึ้นในที่ดิน มี ก ร ร ม สิ ท ธิ์ หรือสิทธิครอบครองตๅมประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้ๅม’ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป เนื่องจากไม้หวงห้ามและไม้ ห า ย า ก 171 แบบ ถูกปลดล็อก ให้ปลูกและตัดขๅย ได้อย่ๅงเสรี

ในที่ดินของเรา สำหรับใครที่มีที่ดิน ต้องการจะทำสวนป่า ปลูกต้นไม้ไว้สำหรับตัด ข า ย ก็สามารถทำได้แล้ว แล้วเราควรจะปลูกต้นไม้อะไรให้สามารถสร้างรายได้ได้อย่ๅงคุ้มค่าที่สุด วันนี้ปริญญาชี วิ ตจะพาไปดูวิธีการปลูกต้นไม้ให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปี เรียกได้ว่าล่ำซำกันเลยทีเดียว

คำถามก็คือ เราควรจะปลูกต้นอะไร ให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และได้ราคาดีๆ หากมองเป็นเรื่องราคา สำหรับไม้แบบที่ราคา แพงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่

สักทอง

เป็นไม้โตเร็วปานกลๅงและเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีลักษณะพิเศษกว่าไม้ชนิดอื่น โดยเฉพาะเนื้อไม้ มอ ด ปลวก และแ ม ลง ไม่ทำอันตราย เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ลวดล า ยสวยงาม เลื่อยไสกบตบแต่งง่าย จึงนิยมใช้ทำบ้านเรือนที่ต้องการความสวยงาม ในสมัยโบราณไม้สักทองหาง่าย ร า ค าไม่แพง การสร้างบ้านเรือน ใช้ไม้สักทองทำเสาเรือนด้วย

  1. พะยูง

คุณสมบัติเด่นของไม้พะยูงอยู่ตรงความที่เป็นไม้ที่มีเนื้อละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน และชักเงาได้ดี มีน้ำมันในตัว จึงทำให้คนไทยนิยมนำไปใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ในการแกะสลักและทำด้ามเครื่องมือต่างๆ ใช้ทำเกวียน เครื่องกลึงแกะสลัก ทำเครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด หรือแม้กระทั่ง ไม้คมแฝก ตะบอง และไม้เท้า

  1. ชิงชัน

ชิงชัน เป็นชื่อของไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ประเภทไม้ผลัดใบที่อยู่ในวงศ์ Leguminosae ชนิดหนึ่ง ( อยู่ในวงศ์เดียวกับประดู่ ) เนื่องจากไม้ชิงชันนั้น มีลักษณะที่แข็งและเหนียวรวมถึงมีลักษณะที่ดูสวยงามมากดังนั้นจึงนิยมนำมาทำเป็น เครื่องเรือน เครื่องดนตรีต่าง ๆ ฯลฯ นอ กจากประโยชน์ทางด้านอุตสาหก ร ร มพื้นบ้านแล้วต้นไม้ชิงชันยังให้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอีกด้วย

  1. ประดู่ป่า

ใช้ปลูกเป็นไม้ร่มเงา ไม้ริมทาง เปลือ กให้น้ำฝาดสำหรับฟอ กหนังและแก่นให้สีแดงสำหรับย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆ ทำเครื่องดนตรี เช่น ระนาด นอ กจากนั้น เนื้อไม้ประดู่ยังนำไปใช้ในงา นก่อสร้างทั้งภายในและภายนอ กอาคารเป็นอย่ างดี เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานสูง เนื้อไม้มีสีสวยงาม

  1. ตะเคียนทอง

มีความแข็งแรงทนทาน เหนียวและเด้ง . ชันจากไม้ตะเคียนใช้ทำน้ำมันชักเงาตบแต่งเครื่องใช้ในร่ม ใช้ผสมกับน้ำมันทาไม้ย าแนวเรือ

การจะปลูกไม้แบบเหล่านี้ที่ ข า ย ได้ ร า ค า ดี ข้อเสียก็คือ ต้องใช้เวลานานในการปลูกกว่าจะตัด ข า ย ได้ใน ร า ค า ที่สูง อย่ างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ดังนั้นหากใครที่อย ากจะทำสวนป่าตัด ข า ย ก็ควรจะทำในรูปแบบของสวนป่าแบบผสมผสาน วิธีทำสวนป่าแบบผสมผสาน

ภาคอีสาน

จะเหมาะกับการปลูกไม้ เช่น พะยูง พะยอม กระถินเทพณรงค์ เนื่องจากอย่ างไม้พะยูง จะชอบพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วม ก็จะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของภาคอีสาน

ภาคเหนือ

จะเหมาะกับการปลูกไม้ เช่น สักทอง ชิงชัน อย่ างไม้ชิงชัน เป็นไม้กลางแจ้งที่สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกประเภทและต้องการน้ำเพียงปานกลาง สามารถแพร่กระจาย พั น ธุ์ ต ามป่าดิบแล้งตลอ ดจนถึงป่าเบญจพรรณทั่วไป ก็จะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือ

สำหรับ ประดู่ป่า ตะเคียนทอง สามารถปลูกได้ดีทุกภาคทั่วประเทศ ดังนั้นการจะทำสวนป่า เพื่อตัด ข า ย เราควรสำรวจพื้นที่ที่เราจะใช้ปลูก ว่าเหมาะกับ พั น ธุ์ ไม้แบบใด ที่จะเติบโตได้ดีและมีคุณภาพที่สุด เนื่องจากหากเลือ กปลูกไม้ พั น ธุ์ ที่มี ร า ค า แพง หรือต ามกระแส แต่ไม่เหมาะกับพื้นที่ ก็จะไม่ได้คุณภาพ และ ข า ย ไม่ได้ ร า ค า ยิ่งแห่ไปปลูกต ามๆกันก็จะยิ่งทำให้ ร า ค า ตกลงไปอีก เหมือนที่มีมาให้เห็นแล้ว

ข้อ ดีในการทำสวนป่า ร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีขียว ลดโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถแปลเป็นท รั พ ย์หรือเป็น มรดกให้ลูกหลานได้ด้วย ดังคำที่ว่า ทำสวนป่า ปลูกไม้ให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปียิ่งล่ำซำ

ที่มา : ไชยรัตน์ ส้มฉุน, parinyacheeพit

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box