Saturday, 18 May 2024

วิธีเลี้ยงหอยขมในกระชังเพราะทำแบบนี้โตไว ได้ผลผลิตดีเก็บง่ายด้วย สร้ายรายได้เป็นกอบเป็นกำ

วันนี้จะนำเสนอการเลี้ยงหอยขมในกระชัง ซึงมีการเลี้ยงหอยขอม มีหลายรูปแบบ แตวันนี้จะการเลี้ยงในกระชัง โดยใช้กระชังในล่อนชนิดตาถี่ ทำเป็นรูปกระชัง ขนาด 6 เมตร สูง 120 เมตร นำกระชังไปผูกในแหล่งน้ำ ด้วยการให้มุมล่าง และมุมบนของกระชังทั้งสี่ด้านยึดติดกับเสา 4 ต้น หรือเพิ่มตรงกลางความยาวของกระชัง อีกด้านละต้น รวมเป็น 6 ต้นขอบบนของกระชังอยู่เหนือระดับน้ำ 20-30 เซนติเมตร อย่าให้ก้นกระชังติดพื้นดิน เพราะจะทำให้กันกระชังจมโคลน

เมื่อผูกกระชังเรียบร้อยแล้ว ใส่ทางมะพร้าวสดขนาดย า ว 1 เมตร ลงไป 1-3 ทาง พยายามอย่าให้ทางมะพร้าวทับกัน และควรผูกไว้เพื่อไม่ให้ทางมะพร้าวทับกันกระชังจากนั้นจึงใส่หอยขมขนาดใหญ่ หรือขนาดโตพอรับประทาน ลงไป 2 กิโลกรัมต่อกระชัง โดยคัดเลือกหอยขมที่ยังสด ซึ่งสังเกตได้จากการนำหอยขมไปแช่น้ำไว้ ถ้าหอยขมคว่ำตัว ติดกับภาชนะแสดงว่ายังมีชี วิ ต อยู่หลังจากใส่หอยขมแล้ววันที่สองยกทางมะพร้าวขึ้นดูจะพบว่ามีหอยขมตั ว เล็กๆ เกาะติดอยู่ตามทางมะพร้าว ทางมะพร้าวที่แช่น้ำนานๆ จะเน่าเปื่อยผุพัง จึงควรเปลี่ยนทางมะพร้าวใหม่เดือนละ 2 ครั้งหอยขมที่เลี้ยงในกระชัง จะเกาะกิ นตะไคร่น้ำ และอยู่ตามทางมะพร้าว

ตลอดจนบริเวณด้านข้าง และก้นกระชัง โดยมิต้องให้อาหารเสริมแต่อย่างใด หลังจาก 2 เดือน จึงทยอยคัดเลือกเก็บหอยขมตั ว ใหญ่ขึ้นมารับประทาน หรือจำหน่าย เพื่อไม่ให้หอยขมอยู่กันหนาแน่นเกินไป จะทำให้หอยขมเจริญเติบโตช้า การเก็บเกี่ยวผลผลิตหอยขมการเก็บเกี่ยวผลผลิตหอยขม สามารถกระทำได้ง่ายมาก โดยการยกทางมะพร้าวขึ้นมา หรือยกของกระชังขึ้นมา ก็จะพบหอยขมเกาะ อยู่ตามทางมะพร้าว หรือบริเวณด้านข้างของกระชัง ซึ่งทำให้สามารถคัดเลือกเก็บหอยขมได้ตามขนาด และจำนวนที่ต้องการ

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box