Sunday, 3 March 2024

ไอเดียสุดเจ๋ง! ทำรถฉีดปุ๋ยน้ำ ใช้งานสะดวกไม่ต้องแบก

ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เว็ปไซต์ ที่รวบรวมเรื่องเล่า ในอดีต และในปัจจุบัน ที่มีประโยชน์ความรู้รอบตัว ธรรมมะ การทำบุญกุศลมากมายเอาไว้ที่เพจ เกษตรมีบุญอย่างเรื่องวันนี้เราจะพาไปดูทำเกษตรถ้ารู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์มาทุ่นแรง ก็จะทำให้ การทำงา นได้ง่ายและประหยัดเวลาได้เมื่อเราทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรพึ่งตน สารอินทรีย์ต่างๆที่นำมาใช้ในแปลงที่เกิดจากการใช้จุลินทรีย์สร้าง น้ำหมักพืช น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักสมุนไพร อะมิโนโปรตีน น้ำหมักนมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งปุ๋ยและฮอร์โมนเหล่านี้เราสามารถส่งไปในระบบน้ำที่วางระบบแบบท่อได้ทันที

แต่หากเราจัดการน้ำในระบบร่องน้ำบนดินเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการใช้น้ำฝนเป็นหลัก ดังนั้นการฉีดปุ๋ยน้ำจึงจำเป็นใช้ถังฉีดพ่นในสวนโดยปกติถังฉีดปุ๋ยน้ำจะเป็นแบบสะพายหลังความจุอยู่ที่ 18-20 ลิตรใช้แรงมือโยก จะทุ่นแร งหน่อยก็ใช้เครื่องยนต์หรือแบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ แต่ก็ยังหนักขณะแบก ความจุน้อยและอาจไม่สะดวกหรือหากใช้ปั๊มแรงดันสูงก็ลงทุนสูงเกินไป แต่ก็จำเป็นต้องมีเครื่องฉีดปุ๋ยน้ำแรงสูง ถึงเวลาที่ต้องทำขึ้นใช้เอง

วัสดุและอุปกรณ์ ปั๊มไดอะแฟรม ขนาดแรงดัน 8-12 บาร์ แบบใช้ไฟฟ้า 12 โวลต์ กระแสตรง (12 V DC) พร้อมสายยางและหัวฉีด (ความจริงคือปั๊มฉีดล้างรถนั่นเอง) แบตเตอรรี่ 12 โวลต์ กระแสตรง ขนาด 7.5 AH (หนักประมาณ 0.8 กก.) พร้อมที่ชาร์ทไฟ กล่องเครื่องมือ (ของเก่า) สายไฟ สวิทซ์ไฟ เหล็กกล่อง 1 นิ้ว เหล็กแบน ท่อเหล็ก ส่วนมากเป็นเศษเหล็กที่เก็บรวบรวมไว้จากของเหลือใช้ต่างๆ ล้อรถจักรยาน 12 นิ้ว(ล้อหน้า) 2 ล้อ พร้อมยาง (ยางใน+ยางนอก) ถังน้ำพลาสติก ขนาด 40-60 ลิตร (ขึ้นอยู่กับกำลังของเรา)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้งา น

1.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ธูปเชื่อม

2.สว่านไฟฟ้า

3.เครื่องเจียร์ ใบตัดเหล็ก ใบเจีย

4.ชุดบัดกรี ตะกั่ว

5.เครื่องมือช่างอืนๆ ที่จำเป็น เช่น ค้อน คีม ไขควง ประแจ ฯลฯ

วิธีการทำ

1.ชุดเครื่องฉีด เป็นชุดสำหรับเป็นปั๊มฉีดน้ำ สามารถนำเคลื่อนที่ไปใช้งา นที่ต่างๆ ได้ นำกล่องเครื่องมือมาเจาะรูให้ได้ตรงตามตำแหน่งต่างๆ แล้วนำปั๊มไดอะแฟรม มายึดกับกล่องด้วยน็อต เจาะรูสำหรับทางน้ำเข้าและออกให้พอดีกับสายยาง เจาะรูติดสวิทซ์ปิดเปิดนำแบตเตอรี่ยึดติดกับกล่องในส่วนขอบด้วยแผ่นเหล็กยึดกระเบื้อง รองด้วยวัสดุกันกระแทก ติดปลั๊กตัวเมี ยสามขากระแสตรงให้ออกมานอกกล่องเชื่อมสายไปจาก ปั๊มไดอะแฟรม ไปยังสวิทซ์ปิดเปิด เชื่อมด้วยตะกั่วบัดกรีไปยัง แบตเตอรี่ ต่อไปยัง ปลั๊กตัวเมีย สำหรับต่อที่ชาร์ทไฟ

2.ชุดรถเข็นถังฉีด นำถังน้ำพลาสติก มาวัดขนาดเพื่อทำโครงเหล็กรถเข็น ทำการตัดเหล็กตามขาดที่ต้องการ เชื่อมโครงเหล็กประกอบเป็นโครงรองรับถังน้ำ เชื่อมฐานล้อและฐานรองรับกล่องชุดเครื่องฉีด เชื่อมต่อเหล็กแบนทำเป็นที่แขวนสายาง ขัดผิวเหล็ก ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมันตามชอบ นำล้อรถจักรยาน ใส่ยาง สูบลม และประกอบกับโครงเหล็กใส่ถังน้ำพลาสติกเข้ากับโครง พร้อมใช้งา น การนำไปใช้ ชุดเครื่องฉีด ชาร์ทแบตเตอรี่ให้เต็ม ประกอบสายยางทั้งชุด นำไปใส่ในแท่นรองรับบนรถเข็นถังฉีด นำปุ๋ยและฮอร์โมน ผสมน้ำ ในอัตราส่วนที่ต้องการ เทใส่ถังฉีด ใส่ถังฉีดใส่ในรถเข็น นำสายน้ำเข้าจากชุดเครื่องฉีดใส่ในถังฉีด เปิดสวิทซ์พร้อมใช้งา น ลงมือฉีด เป็นอย่างไรบ้างครับ ไม่ยากสำหรับการใช้งา นเลยใช่ไหมครับ รองเอาไปทำใช้กันดูนะประหยัดทั้งเวลา ทั้งเ งิ น

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box