Sunday, 3 March 2024

แม่ปล่ อยลูกน้อย 2 คน วั ย 3 ขวบ กับ 6 ขวบ ให้อยู่ตามลำพั ง บางวันห ายข้ามคืน

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวสุดสะเ ทื อ นใจ ที่หมู่ 4 บ้านบางคราม ต.อ่าวตง อ.วังวิเ ศ ษ จ.ตรัง บ้านเป็นขนำเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านสงส ารให้พักอาศัย ปิดด้วยแผ่นไวนิ ลกับผ้าห่ มโดยรอบไม่มีข้าวของเครื่องใช้ใด ๆ ทั้งสิ้ น มีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้ น สองพี่น้องเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่ ร่ างก ายซู บผอม นั ยน์ต าสีเหลือง เพราะร่ างก ายข าดส ารอาห าร น้ำท่ าไม่ได้อาบ เสื้อผ้าก็ส ก ป ร กมอมแมม บางวันใส่เสื้อตัวเดียวไม่มีรองเท้าใส่  พี่ชาย 6 ขวบ เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 แต่ไม่ค่อยได้ไปโ ร งเรียน จะรักน้องมาก คอยดูแลน้อง  น้องหิวก็จะอุ้มน้องออกไปขอข้าว ขอน้ำ ชาวบ้านใกล้เคียงกิน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่หลัง ชาวบ้านก็สงส ารคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหาขนมให้กิน

ส่วนพ่อเด็กเป็นชาวเ ก าะลันต า จ.กระบี่ เลิกรากับแม่เด็ก แม่เด็กพาลูกกลับมาอยู่บ้านใน จ.ตรัง แต่ไม่มีที่อยู่ จึงไปเช่าบ้านอยู่ ไม่มีเ งิ นจ่ายค่าเช่าบ้าน เจ้าของบ้านจึงให้ออก ส่วนทางด้าน พ่อเด็กก็ไม่เคยส่งเ งิ นมาช่วยเหลือ ชาวบ้านสงส ารจึงให้ที่พักอาศัยอยู่ในขนำ แต่แม่เด็กก็ไม่ค่อยได้อยู่ เพราะมีผั วใหม่ ต้องไปช่วยผั วใหม่ก รี ดย า งห่างจากบ้านประมาณ 5 กม. ผัวใหม่ก็มีลูก 1 คน“น.ส.สมฤดี วรรณบวร” อายุ 24 ปี แม่ของเด็กสองพี่น้องบอกทั้งน้ำต าว่า หากใครจะรับลูกไปดูแลก็พร้อมจะยกให้ สงส ารลูก อย ากให้ลูกมีชีวิ ตที่ดีกว่านี้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภั ย บรรเทาวังวิเ ศ ษ  อ.วังวิเ ศ ษ  จ.ตรัง นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และให้ความช่ วยเหลือเบื้องต้น

จงฝ ากชี วิ ตไว้กับ “ส ติและปั ญญา” อย่ าฝ ากไว้กับ “โช คชะตา ที่มองไม่เห็น”

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box