Tuesday, 16 April 2024

ข้อคิดเตือนใจ จงจำไว้ ในวันที่ต้องพบเจอ “มรสุมชี วิ ต”

ข้อที่ 1 สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ใช่จุดหมายสุดท้าย ของชี วิ ตคุณ สิ่งที่ดีที่สุด คุณไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด เมื่อทุกอย่าง ไม่เป็นไปตามใจหวัง ที่ดีที่สุดคือ การก้าวเดินต่อไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตนเอง และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชี วิ ตเราเอง

ข้อที่ 2 บางครั้งสิ่ง ร้ า ย ๆ ที่เกิดขึ้นในชี วิ ต อาจนําทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ จงมองให้เห็นถึงความงามในเวลาที่มัน เ ล ว ร้ า ยและจงรับรู้ว่า มีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าใช้ประสบการณ์ช่วยให้คุณเติบโตเรียนรู้ เปิดรับมุมมองใหม่ๆ เข้ามาในชี วิ ต

ข้อที่ 3 หนึ่งการตัดสินใจของคุณ สามารถพลิกผันทั้งชี วิ ตของคุณได้ เมื่อคุณไม่ช อ บ ชี วิ ตที่เป็นอยู่ จำไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้” จริงๆแล้วคุณมีอิทธิพล

และความสามารถ ในการควบคุมให้ชี วิ ตเป็นดั่งฝันได้ จงอย่าให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ คุณเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมอง และทัศนคติเชิงบวกของคุณ

ข้อที่ 4 ในยา มสุข ให้กล่าวขอบคุณ และเฉลิมฉลอง เมื่อถึงยา มทุ กข์จงกล่าวขอบคุณ และจงก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน ไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่าง แน่นอนว่า ชี วิ ตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ ดี ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

ข้อที่ 5 จงพยา ยา มมองหาสิ่งดีๆ ในทุกๆ วัน แม้ว่ามันจะยา ก มันไม่มีทางหรอกที่ทุกวันจะสวยงามตามที่คุณวางแผนเอาไว้ เมื่อวันใดเจอเรื่อง ที่ท้าทาย จงใช้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ข้อที่ 6 การคิดมากจะทําให้คุณอ าร ม ณ์ เ สี ย จงหายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องร า ว ร้ า ย ๆ ไป จงมีสติ ตระหนักรู้ความคิดของตน อย่าปล่อยให้มันควบคุมคุณ และถามตัวเองว่า “นี่ ทุกอย่างกําลังผิดพลาดจริงๆ หรือ ว่า ฉันแค่คิดมากไปเองกันแน่”

ข้อที่ 7 ชี วิ ตที่สวยงาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แม้อะไรหลายอย่าง จะผิดพลาด แต่ขอให้ตระหนักไว้ถึงสิ่งที่มีค่ามาก สําหรับคุณที่ยังคงอยู่ เมื่อคุณยังหายใจ และมีครอบครัวที่น่ารัก และเพื่อนฝูงที่ รั ก คุ ณ มาก มีอาหารอร่อย ๆ เท่านี้พอและครบถ้วนแล้ว

ข้อที่ 8 ลองจับที่ชีพจรของคุณดู แล้วจงขอบคุณ ที่คุณยังมีชี วิ ตอยู่ เมื่อทุกอย่างผิดพลาด ไปหมดเรามักลืมนึกถึงคุณค่า ของสิ่งที่เรามี แม้ในเวลา ที่ชี วิ ตมี ฝั นร้ายคุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่าง กลับมาดีได้เสมอ เพราะคุณยังมีชี วิ ตและลมหายใจอยู่ไงล่ะ

ข้อที่ 9 ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไร จงลุ กจากที่นอน และแต่งตัว มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอมอย่าปล่อยให้ชี วิ ตทําร้ายคุณนานเกินไป การ พ ย า ย า ม รักษาวิธีคิดอันดีไว้และเปลี่ยนวันร้ๅยๆ ให้กลายเป็นความเข้มแข็งนั้น มันจะทําให้คุณ สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

ข้อที่ 10 ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งตระหนักมากขึ้น ว่า เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่ เราก็แค่ แ ก ล้ ง ทําเป็นรู้ก็แค่นั้น เมื่อไหร่ที่คุณเครียดกับชี วิ ต จําไว้ว่า เราทุกคนต่าง ก็ต้อง ดิ้ น ร น เหมือนกัน ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร ในเรื่องการใช้ชี วิ ตเลย

ขอบคุณข้อมูล : แสนสบาย

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box