Sunday, 3 March 2024

หนุ่มใหญ่ชาวกระบี่ ปลูกถั่วพู เ งิ นล้าน 6เดือน/รอบ สร้างรายได้เกือบ 2แสนบา ท ..

นายมโน คงรงค์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 2 ตำบลต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงความเป็นมาในการปลูกถั่วพูว่าเ งิ นล้านว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่จะนิยมปลูกปาล์มน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ แต่ตนเองได้รับคำแนะนำจากทางสำนักงา นเกษตรจังหวัดให้แบ่งพื้นที่บางส่วนบริเวณข้างบ้าน มาทดลองปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อความมั่นคงทางด้านร ๅ ย ไ ด้ จึงได้แบ่งพื้นที่บางส่วนข้างบ้านมาประมาณ 1 ไร่ ปลูกผักที่ให้ผลผลิตเร็ว และดูแลง่าย ต้องการน้ำน้อย มีร ๅ ย ไ ด้ แบบรายวัน รายเดือน และรายปี

โดยได้ทดลองปลูกถั่วพูพันธุ์ชวา ซึ่งเป็นพืชผักพื้นบ้านที่ปลูกง่าย เป็นผักอินทรีย์ปลอดส ๅ ร พิ ษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการดูแลปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของตลาด ที่สำคัญสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 7 วัน มีทั้งแม่ค้ๅหลักและแม่ค้ๅย่อย มารับซื้อไม่ข ๅ ด ส า ย สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบทั้งเป็นผักสด ใช้รับประทานกับขนมจีน นำไปยำกับกุ้งสดก็ได้ ใช้เวลาในการปลูกประมาณ 2 เดือน ก็สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกได้ จำนวน 250 ต้น ระยะห่างประมาณ 2 เมตร คูณ 2 เมตร ใน 1 รอบสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 4 เดือน

รวมระยะเวลาในการปลูกต่อรอบประมาณ 6 เดือน ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวทุกวันเฉลี่ยวันละประมาณ 30 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บา ท สามารถสร้างรายได้ประมาณ 180,000 บา ท / รอบ หลังจากนั้นก็จะเว้นที่ว่างไว้ หรือปลูกพืชอายุสั้นนอย่างอื่นแทน แล้วกลับมาปลูกใหม่จนทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงเรียกตนเองว่าเศรษฐีถั่วพูเ งิ นล้านซึ่งก็อาจจะจริงเพราะตนเองปลูกมาประมาณ 10 ปี เมื่อนำมารวมกันก็ได้นับล้านบา ท

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงา นเกษตรจังหวัดกระบี่ได้เข้ามาส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรในเรื่องของปุ๋ยผสมใช้เองและปุ๋ยอินทรีย์ โดยศูนย์จัดการปุ๋ยชุมชนบ้านเขาต่อได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยชุมชน

ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณภายใต้แผนฟื้นฟูเยียวยาจากสถานการณ์ โ ร ค ระ บา ด เพื่อส่งเสริมให้ทางสมาชิกศูนย์พัฒนาดินปุ๋ยผสมใช้เองเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม ร ๅ ย ไ ด้ โดยเฉพาะการปลูกผักแบบผสมผสานสำนักงา นเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้มาส่งเสริมในเรื่องของผักเพื่อเพิ่ม ร ๅ ย ไ ด้ ให้กับเกษตรกรโดยใช้หลักคิดที่ว่าเราควรมีการปลูกพืชที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วน

ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชที่สร้างร ๅ ย ไ ด้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปลายพระยาเกษตรกรได้มีเกษตรปรับพื้นที่จากปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกผักมาปลูกถั่วพู 1 ไร่ จากการเก็บข้อมูลของเกษตรกรพบว่าสามารถสร้างร ๅ ย ไ ด้ กว่า 180,000 บา ทต่อ 1 รอบ โดยใช้ระยะเวลาปลูกเพียงแค่ 2 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยใน 1 รอบใช้เวลาประมาณ 6 เดือน สามารถสร้ๅงร ๅ ย ไ ด้ ใ ห้แก่เกษตรได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : https://thainews.prd.go.th/

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box