Saturday, 2 March 2024

20 วิธี “หลุดพ้นจากความจนได้เร็ว” สร้างฐานะได้ภายใน 1 ปี

วิธีที่ 1 ตั้งเป้าหมาย

ก่อนจะลงมือทำอะไรก็ต าม ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจ น เพราะถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่สามารถ วางแผนการเดินหน้าได้ ฉะนั้นคนที่ร่ำรวย ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มาจ า กการที่ คนเหล่านั้น มีเป้าหมายชัดเจ นและสามารถวัดผลได้ตัวอย่างเช่น “ฉันจะต้องมีเ งิน 1 ล้านใน 1 ปีนี้”ด้วยการสร้างรายได้จ า กธุรกิจ ที่คุณกำลังทำอยู่ หรือกำลังจะทำก็ได้รวมไปถึงคุณ ต้องประกาศให้ตัวเองรับรู้ และหมั่นย้ำคำประกาศของคุณเพื่อเตือนตัวเองให้ถึงเป้าหมายเป็นประจำ

วิธีที่ 2.สร้างความเชื่อมั่น

คนเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่น ชี วิ ตก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นใครที่เหนื่อยกับงา นท้อแท้กับงา น ลองสร้างความเชื่อมั่น ให้กับตัวเองดูว่า เดือนหน้าเ งินเดือนต้องขึ้นปีใหม่โบนัสต้องตกเป็นของเรา เพราะเราทำงา นได้ดีขนาดนี้ฉะนั้นแล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทำตัวเองให้ดีด้วย

วิธีที่ 3. ใช้เ งินให้น้อยกว่าที่หาได้

การใช้เงิ นน้อยกว่าที่หามาได้ คิดง่ายๆหามาได้เท่าไร ก็ใช้ให้น้อยกว่านั้นซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการมีวินัยในการออมเงิ นนั่นเอง อย่าให้ความอย ากได้อย ากมีเข้ามาครอบงำความเป็นตัวคุณ อาจจะใช้วิธีเดินดูไปก่อนเพื่อหาราคาที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดีกว่าเป็นต้น

วิธีที่ 4.ไม่เห็นแก่ตัว

คนจ นมักมองคนรวย ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งคนที่จะเป็นเศรษฐีได้นั้น จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัว มาตั้งแต่ต้นผ่านความเหน็ดเหนื่อย ย ากลำบ ากพอได้มาถึงจุดที่ตัวเองเป็นเศรษฐีแล้ว คนๆนั้นมักจะเห็นคุณค่า ในการสร้างผลประโยชน์

ให้คนอื่นไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัว แค่ไม่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบเท่านั้นและคนรวยเหล่านั้นมักเป็นคนใจกว้าง ปิดใจฟังคนอื่นเสมอ และเชื่อในการคืนผลประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อคิด แบ่งปันแนวคิดผลิตภัณฑ์หรือทรัพย ากรอื่นๆที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

วิธีที่ 5.โฟกัสเป้าหมายทุกวัน

จากข้อที่ผ่านมา เมื่อคุณได้ตั้งเป้าหมาย แล้วสิ่งต่อมา ที่สำคัญไม่แพ้กันคือความมุ่งมั่น คุณจะต้องใช้พลังทั้งหมดของคุณ ทำทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะไปให้ใกล้เป้าหมาย ที่ตั้งเอาไว้ และต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอด้วยการสำรวจตัวเองว่า วันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้าง? แล้วสิ่งที่ทำไปช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือไม่? ถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายกว่าเดิมต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่แล้วล่ะ

วิธีที่ 6.ไม่ท้อแท้

ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยท้อแท้ต่ออุปสรรค ดังนั้นให้นำความผิดพลาด มาเป็นบทเรียนและไม่มีใครหรอก ที่ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาก่อนแต่คนจะเป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ ต้องถามตัวเองเมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาด เกิดขึ้นคือเราได้เรียนรู้อะไรจ า กความผิดพลาดนี้บ้าง เมื่อได้คำตอบแล้วได้บทเรียนแล้วก็อย่าทำพลาดซ้ำพร้อมมุ่งไปที่เป้าหมายต่อไปอย่าไปสนใจอดีตเลย

วิธีที่ 7.ท้าความเสี่ยง

คนจ นที่อย ากรวย ส่วนใหญ่จะกล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ จ นบ างทีดูเหมือนคนบ้า และความกล้าบ้าบินนั้นจริงๆแล้ว ถ้าเกิดจ า กความเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณก็จะเข้าใจความเสี่ยง จึงทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจ นขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน ต้นทุน และความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก็ลงมือทำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต

วิธีที่ 8.รู้จักปฏิเสธ

การปฏิเสธไม่ทำให้คนต ายได้หรอก โดยเฉพาะปฏิเสธเรื่องการเสียเ งินไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์ เช่น หยุดไปงา นสังสรรค์ หยุดจัดปาร์ตี้ หยุดไปชอปปิ้งเป็นต้นแถมยังช่วยให้คุณ มีเ งินเก็บได้อีกด้วย รับรองภายในปีนี้คุณต้องรวยแน่นอน

วิธีที่ 9.สร้างคุณค่า

คนที่จะรวยได้ ต้องสร้างคุณค่าในการทำงา นให้มากกว่าคนทั่วไป ถึง2-3เท่า ซึ่งนี้เกิดขึ้นมาจ า กการใส่ใจในการทำงา น ไม่ว่าจะเป็นงา นเล็กงา นน้อย หากคุณเห็นคุณค่าในงา นชิ้นนั้นเมื่อทำแล้ว ก็ต้องทำให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจ า กนั้นพวกเข าก็ยังเลือกสร้างคุณค่าในตัวเอง ด้วยการลงทุน ค้นหาค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลาอีกด้วย

วิธีที่ 10.ทำงา นมากกว่า 1

คนที่ขยันทำงา น มากกว่า 1 อย่าง ก็จะมีรายได้ถึงสองทาง เรียกได้ว่าเดือนๆหนึ่งคุณได้เงิ นมากกว่างา นประจำเสียอีก ฉะนั้นแล้วลองตั้งใจทำงา นและขยันให้มากกว่าเดิมด้วยการหาอาชีพเสริม ที่พอจะทำได้เชื่อเถอะว่าทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย และประโยคนี้ก็ใช้ได้กับทุกคนด้วย

วิธีที่ 11.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

การสร้างสินค้าหรือนวัตกรร มใหม่ๆ จะทำให้คุณเป็นเจ้าของก รรมสิทธิ์ในสิ่งนั้นและสามารถสร้างรายได้ จ า กการข า ย“สิทธิ์”ในสิ่งที่คุณมี เช่น ซอฟท์แวร์ผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องจักร หรือสิทธิบัตรต่างๆ แต่ก็อย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองล่ะเดี๋ยวจะโดนฟ้องหมดตัว

วิธีที่ 12.รวยด้วยอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตช่วยสร้างเม็ดเงิ น เข้ากระเป๋าสต างค์ได้ แต่ต้องมีอะไรบ างอย่างที่คิดว่าโดดเด่นเหนือคนอื่น แล้วเอาออกมาแช ร์ทำเป็น VIDEO Upload ในยูทูบแล้วยูทูบจะจ่ายให้2$ ต่อ1,000 การเข้าชม(views)หรือจะสร้างตัวเองจ า ก Social Network อย่างอื่นก็ได้เช่นเฟสบุ๊คไลน์อินสตราแกรมเป็นต้น

วิธีที่ 13.ลงทุนในอสังหาฯ

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่จะสร้างความมั่งคั่งได้ แต่กว่าจะมั่งคั่งได้นั้นก็ต้องมีความพย าย า  ม และความอดทนสูง เช่นกัน อย่างที่รู้ๆกันว่าอสังหาฯทำให้รวยเร็วแต่ก็มีความเสี่ยงมากพอตัว ที่จะทำให้คุณหมดตัวได้ ดังนั้นก่อนลงทุนอสังหาฯต้องวางแผนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หาเพื่อนร่วมคิดจะได้เอาชนะความจ นให้ได้

วิธีที่ 14.ตอบรับทุกงา น

ทุกงา นในโลกนี้ ช่วยทำให้คุณพิสูจน์ตัวเองได้ ถ้าหากคุณกล้าที่จะตอบรับสิ่งใหม่ๆให้กับชี วิ ต และนั่นแหละ จะต ามมาด้วยผลตอบแทน อันแสนมหาศาลเลยทีเดียว

วิธีที่ 15.แบ่งเงิ นใช้

ใครที่ประกอบอาชีพ แล้วสร้างรายได้ให้ตัวเอง สม่ำเสมอแต่ดันไม่รวยสักดี ให้ลองแบ่งเก็บแบ่งใช้ดูดีกว่าไหม ยกตัวอย่างเช่น หาเงิ นได้วันละ 500 บ าท หักเงิ นไว้เก็บ 300 บ าทอีก 200 บ าทเอาไปใช้กินข้าว เดินทางไปทำงา นเพียงเท่านี้ คุณก็จะมีเ งินเก็บไว้ใช้ในอนาคตแล้วล่ะ

วิธีที่ 16.ทำธุรกิจส่วนตัว

คิดจะการทำธุรกิจส่วนตัว ต้องทำให้ประสบความสำเร็จด้วย โดยต้องทำอย่างจริงจังทำด้วยความรัก จัดการให้จริงจัง วางแผนอย่างตั้งใจ บริหารการเงิ นให้คล่องอย่ามองข้ามการตลาด ใส่ใจลูกค้า อย่าอายที่จะสร้างแบรนด์และอีกมากมาย แต่ที่สำคัญคือต้องพย าย าม ทำให้ประสบความสำเร็จเพื่อแหกคุกความจ นให้ได้สักที

วิธีที่ 17.ข ายได้ข า ยไป

เชื่อว่าเกือบทุกบ้าน ชอบซื้อของกระจุ๊กกระจิ๊ก ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้านาฬิกาเป็นต้นซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เมื่อเบื่อแล้ว สามารถนำมาสร้างเงิ นได้ด้วยการข า ยต่อเป็นสินค้ามือสองเห็นไหมล่ะ รียูซของเก่าให้กลายเป็นเงิ นง่ายนิดเดียว

วิธีที่ 18.ว่างเป็นไม่ได้

ทุกคนมีเวลาว่างเป็นของตัวเอง ทั้งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หลังเลิกงา นและก่อนไปทำงา นซึ่งเวลาว่างเหล่านี้ ทุกคนสามารถนำมาสร้างเม็ดเงิ นได้ ด้วยการทำอาชีพเสริมเท่าที่เวลาว่าง คุณทำได้เช่น ว่างหลังเลิกงา น ก็ลองไปรับจ้าง เป็นเด็กเสิร์ฟต ามร้านอาหารได้วันละ 400-500 ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ หลังเที่ยงคืนก็ค่อยกลับมานอนก็ได้เป็นต้น

วิธีที่ 19.ลงทุนในหุ้น

การลงทุนในหุ้นที่ดี ต้องมีปันผลเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิ นในอนาคตแต่สิ่งหนึ่งที่ควรมี ก่อนที่จะลงทุนหุ้น นั่นก็คือความรู้ และความเข้าใจในการลงทุนไม่เช่นนั้นคุณอาจจะสูญเงิ น ไปหมดตัวโดยที่ไม่ได้คืนเลยล่ะ

วิธีที่ 20.อย่าให้ใครมาหลอก

ทุกอาชีพมีทั้งดี และไม่ดีที่สำคัญผู้บริหารทุกคนย่อมต้องการผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้น แล้วอย่าเอาตัวเองไปให้คนอื่นหลอก ถ้าคุณคิดว่าทำดีแถบต า ยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจ า กคำชม ก็ลองถอยออกห่างดูสักก้าวเอาเวลาว่างไปลงทุน กับอย่างอื่นที่ดีกว่า และเห็นผลลัพธ์มากกว่าจะดีมาก

ขอบคุณที่มา : seminardd

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box