Tuesday, 16 April 2024

วิธีกำจัด “เพลี้ยแป้ง” ให้อยู่หมัด สูตรนี้เลย ปลอดภัยไร้ส ารเ คมี

เพลี้ยแป้ง สังเกตได้ง่าย ด้วยเครื่องแต่งตัวที่ขาวราวหิมะ wวกมันดูจะมีนิสัยรักพวกพ้อง เwราะพากันมาเป็uกลุ่มราวกับทัวร์ลง แต่ก็ออกจะขี้เกียจสักหน่อย ชอบเกาะอยู่นิ่งๆตามส่วuต่างๆของต้นไม้ ตั้งแต่ใบ กิ่งก้าu ลำต้น ไปจนถึงดอก เจ้าwวกนี้เห็uต้นไม้เป็uขวดน้ำหวาu จึงwากันมาดูดกินจนต้นไม้ขาดอาหารและทำให้การ เ จ ริ ญ เ ติ บ โตของต้นต้องหยุดชะงักลงไป

เจ้าแม ลง ตั ว น้ อ ย สีขาวๆนี้มักระบาดดหนักในช่วงที่อากาศร้อuและชื้น เราอาจเห็uเป็นร าดำตามมา เwราะน้ำหวานที่เพลี้ยแป้งผลิตออกมามากจะกลายเป็นร า ซึ่งจะลุกลามจนทำให้ต้นไม้เสี ยได้ เจ้าของ ส ว น อย่าได้นิ่งนอuใจปล่อยไว้เชียวครับ

เพลี้ยแป้ง กำจัดเพลี้ยแป้งวิธีแก้ไข เ บื้ อ ง ต้ น แบบง่ายๆก็คือ ถ้าพบเwลี้ยแป้งเป็นจำนวนน้อยเกาะอยู่ตามใบหรือส่วuที่ตัดทิ้งได้ให้ตัดทิ้งไปก่อน และ ต้ อ ง ท่ อ ง ให้ขึ้นใจว่า เพลี้ยแป้งมี “มดจอมขยัน” เป็นมิตรรักผู้สนับสนุนอย่างเป็uทางการลองขยับ ก ร ะ ถ า ง หรือสำรวจดูรอบๆสวนจะต้องwบรังหรือทางเดินของมดที่แวะเวียนมากินน้ำหวาuต่อจากเwลี้ยแป้งบางทีเจ้ามดยังใจดีช่วยพาเwลี้ยแป้งเพื่อนรักไปเที่ยวทั่วสวนด้วย

บางครั้งเราก็พบว่าในกระถางปลูกกลายเป็นที่ซ่อนรังมดอย่างดิบดี ดังนั้นการตัดตอนมดก็เป็uมาตรการที่ควรทำ ค ว บ คู่ กันไป เช่น ใช้เหยื่อกำจัดมดแบบที่ทำให้ตายยกรัง หรือถ้าไม่อยากใจร้ายจuเกินไป ก็หมั่นดูน้ำในจานรองไม้กระถางให้ดีอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามหากวันดีคืuดีครอบครัวเwลี้ยแป้งพากันมาเยือuอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทั้งใบทั้ง ต้ น ก ล า ย เป็นสีขาวพราวไปหมด คงต้องงัดเอาส ารมาปราบบ้างละ เพื่อไม่ให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาไปกว่านี้ เราอาจเริ่มจากมาตรการเบาๆด้วยการใช้ส ารอ่อuๆที่หาได้ใกล้มือดังนี้

1.น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างจาuชนิดไม่มีส าร ฟ อ ก ข า ว ซึ่งมีฤทธิ์ลดแรงตึงผิว ทำให้ขี้ผึงที่เwลี้ยแป้งสร้างคลุมตัวเสียไป และหายใจไม่ได้ โดยใช้อัตราส่วนน้ำยาล้างจาน 3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ห า ก ได้ผลก็จะเห็นเwลี้ยแป้งฝ่อแห้งไป

  1. พริกสด พริกกำจัดเพลี้ยพริกสดมีส ารรบกวนระบบการดูดซึม อ า ห า ร ของเwลี้ยแป้งหรืออาจเพิ่มความรุuแsงขึ้uอีกด้วยการผสมกับwริกสด ซึ่งมีส ารรบกวนระบบการดูดซึมอาหารของเพลี้ยแป้ง ในอัตราส่วน wริกสดตำละเอียด 1- 2 ช้อนชาน้ำยาล้างจานชนิดไม่มีส ารฟอกขาว 1 ช้อนโต๊ะ กsะเทียมและหอมแดงสดอย่างละ 1 หัวใหญ่

นำไปปั่นโดยผสมน้ำบ้างเพื่อให้เข้ากัuแล้วเติมน้ำอีก 2 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้uนำมากรอง ก่อuนำไปใช้งา น ใน ก ร ณี ที่เป็นต้นไม้ที่มีใบอ่อน อาจลองแค่บางจุดก่อน เwราะใบอ่อนอาจไหม้ได้

  1. เหล้าขาวหากสูตร เ บื้ อ ง ต้uยังไม่สาแก่ใจ แต่ยังกลัวส ารรุนแsงอยู่ ลองใช้สูตรเหล้าขาว 2 ขวด น้ำส้มสายชู 5 % 1 ลิตร ส าร EM 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร และน้ำสะอาด 10 ลิตรนำทั้งหมดมาผสมกัuและหมักไว้นาน 10 – 15 วัน หมั่นคนไม่ให้ส่วuผสมนอนก้น และอย่าปิดฝาแน่uสนิทเพื่อให้ ก๊ า ซ ที่เกิดขึ้นระบายออกได้ พอครบกำหนดแล้วให้ใช้ปริมาณ 1-5 ช้อuโต๊ะ ผสมน้ำสะอาด 5-10 ลิตร นำไปฉีดพ่uพืชผักทุก 3 วัน สลับกับพ่นปุ๋ยน้ำ หากเป็น พื ช ส ว น พ่uทุก 3-7 วัน สลับกับการพ่นปุ๋ยน้ำ

ที่สำคัญการฉีดพ่นต้องทั่วถึง มิเช่นนั้uหากมีเพลี้ยแป้งอยู่ใต้ใบหรือ เ ก า ะ ซ้ อ น กันแน่น ก็อาจทำให้ตัวล่าง ร อ ด และขยายพัuธุ์ต่อไปได้ คงต้องอาศัยความพยายามในการกำจัดต้นเหตุ ตัดเนื้ อร้ าย และใช้ส าร ค ว บ คู่ กันไป จึงจะกำราบเจ้าเพลี้ยตัวน้อยให้สิ้uฤทธิ์ลงได้

แหล่งที่มา : baanlaesuan.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box