Sunday, 3 March 2024

อนุโมทนาบุญพลอย จินดาโชติถวายไม้มะค่าแผ่นเพื่อใช้ปูพื้นกุฏิ

น้องพลอย จินดาโชติ ดารานักแสดง ลูกศิษย์แม่ชีระวีวรรณ ง่านวิสุทธิพันธ์

จาก J.Timber ถวายไม้มะค่าแผ่นแปรรูปประมาณ ๑๐๐ ตรม.เพื่อใช้ปูพื้นกุฏิหอกตัญญูที่กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์

ขออนุโมทนาสาธุ

ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box