Saturday, 13 April 2024

อาจารย์ยอดตำนานนักเล่าเรื่องบริจาค2.5ล้านให้กับโรงพยาบาล

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเ ศ ร้ าที่สะเ ทื อ นใจอย่ างมากสำหรับการจากไปของอาจารย์ยอดเล่าเรื่องชาวบ้านกฎแห่งก ร ร มและธรรมะ

หลังจากได้มีการประกาศว่าอาจารย์ยอดได้จากไป อย่ างไม่มีวัน ห ว นกลับปิดตำนานนักเล่าเรื่องชาวบ้าน

จากไปอย่ างส ง บในวั ย 77 ปีมีการรดน้ำศ พ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16:00 น ที่ผ่านมาณศ าลาราชอธิบาย

คุณาธารวัดป่ าประดู่พระอารามหลวงจังหวัดระยอง

สำหรับประวัติของอาจารย์ยอด มีชื่อจริงว่าปรีช าเรืองเดชเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงค ร ามเรียนจบพอช่างจึงได้เริ่มเส้นทาง

การทำงา นตามรุ่นพี่ที่ชื่อว่าเปี๊ยกโปสเตอร์ อาศัยติดสอยห้อยตามไปเป็นผู้ช่วยและงา นเขียนแบบโปสเตอร์

ตามโ ร งหนังก่อนที่จะผันตัวไปเป็นนักพ ากย์หนัง

และใช้ชื่อว่ายอดกมลอยู่ในวงการนานกว่า 20 ปีจากนั้นจึงได้ตัดสินใจเปิดธุรกิจร้านเช่าวีดีโอในจังหวัดระยองและได้เริ่มหันมาทำธุรกิจ

ด้านรายการวิทยุโดยเป็นการเล่าเรื่องบ าปบุญคุณโ ท ษเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปีก่อนที่จะมาเข้าสู่ยุคฟอร์มอย่ าง YouTube

มียอดผู้ติดตามมากกว่า 5.5 ล้านคน และมีผู้ชมคลิป และมีแฟนคลับมากมายหลากหลายอายุ

สำหรับการจากไปของนักเล่าเรื่องชื่อดังเรียกได้ว่าสร้างความสู ญเ สี ยให้กับวงการเป็นอย่ างมาก

แต่ก่อนที่อาจารย์ยอดจะจากไป ท่านได้ทำคุณงามความดีไว้มากมาย

โดยหนึ่งเรื่องราวที่พูดถึงเป็นอย่ างมากคือการบริ จ าคเ งิ นกว่า 2.5 ล้านบา ทเพื่อขยายอาคารรักษาพย าบาลก่อนที่ตัวเองจะต้อง

เข้ารับการรักษาพย าบาลกว่า 1 ปีซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่อาจารย์ยอดได้เ สี ยสละเพื่อประโยชน์ ของประช าช น

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box